Slovenya Boşnakları » Boşnak HaberBoşnak Haber

24 Şubat 2024 - 12:04

Slovenya Boşnakları

Slovenya Boşnakları
Son Güncelleme :

30 Haziran 2023 - 17:03

Boşnaklar, Slovenya’daki etnik gruplardan biri. 2002 yılında yapılmış nüfus sayımına göre, Slovenya’daki Boşnakların toplam sayısı 21.542; yani Boşnaklar, toplam Slovenya nüfusunun %1,6’sını oluşturur ve Sırplar  ile Hırvatlardan  sonra Slovenya’daki en büyük üçüncü etnik azınlık grubunu teşkil ederler.

Slovenya'daki Boşnakların 44 yıllık cami özleminde mutlu son

 

Coğrafi dağılım

Boşnaklar Slovenya çapındaki farklı kentlerine dağılmış durumda olsalar da Slovenya Boşnaklarının çoğu Slovenya başkenti Ljubljana’da yaşar. Birçok Boşnak, Slovenya’yı diğer Batı ülkeleri ve Bosna için terk etmiş durumdadır. Slovenya nüfusunun sadece küçük bir kısmı Boşnaklardan oluşsa da, birçok Boşnak kendi kimliğini ve kültürünü muhafaza edebilmiştir.

Tarihçe

1.Dünya Savaşında ‘nda çoğu Bosnalı Müslümanlardan oluşan bir Boşnak alayı  İtalya cephesinde savaşmaya gönderildi. Orada savaşan askerlerden biri, ismi Elez Dervişeviç  olan ve Soca muharebesinde savaşan en genç asker olan bir erkek çocuktu. Elez, Avusturya Macaristan ordusunda görev alırken 11 yaşındaydı. Slovenya’nın batısındaki Log pod Mangartom köyünde Elez Dervišević’in babasına adanmış bir anıt ve yaklaşık 105 Bosnalı Müslüman askerin mezarı bulunmaktadır.

1960’lardan beri bilhassa ekonomik etkenler ve daha iyi istihdam imkânlarından dolayı birçok Boşnak, Bosna’dan Slovenya’ya göç etmiştir. O dönemde Slovenya nüfusunun genelinin diğer Yugoslav cumhuriyetlerindeki komşularını küçük gördükleri gözlemlenmiştir, lâkin tüm diğerlerin arasında Boşnaklar ile Sırplar en çok beğenilmeyen ve istenmeyen Yugoslav halkları idi. Yugoslavya’nın dağılmasından sonra da bu zihniyet kendisini göstermeye devam etti; ör. diğer Güney Slav halklarına göre Slovenlerin tarihî olarak Hırvatlarla en fazla kültürel ve geleneksel değer paylaşmalarına rağmen Slovenya, Hırvatistanın AB Sürecini reddeden tek AB üyesi idi. Slovenler, Boşnaklara dair görüşlerinde Boşnakları Sırplar, Hırvatlar ve Makedonyalılar ile kümelendirirlerdi. Bu gruplara yönelik južnjaki (güneyliler), ta spodni (aşağıdan gelmiş olanlar), čefurj ve Švedi (İsveçliler) gibi, hepsi olumsuz imalar taşıyan lakaplar kullanılırdı.

Din

Diğer Boşnak topluluklarında olduğu gibi, Slovenya Boşnaklarının çoğu İslam dininin Sünni Hanefi  mezhebine mensuptur.

Slovenya Müslümanları  etnik olarak çoğunlukla Boşnaklar ve etnik müslümanlardan oluşur. 2014 yılında Slovenya’da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 2,4’ünü oluşturan 48.266 müslüman  vardı. Orta Asya da birkaç Müslüman göçmen işçi vardır, ancak bunlar Slovenya vatandaşı olmadıkları için nüfus sayımına dahil edilmemektedirler.

Slovenya kökenli Boşnaklar 19.923 % 41,95
Etnik Müslümanlar 9.328 % 19.64
Bosnalılar 5.724 % 12.05
Arnavutlar 5,237 % 11.03
Sloven Müslümanlar 2.804 % 5,90
Çingenler 868 % 1,83
Karadağlılar 634 % 1,33
Makedonyalılar 507 % 1.07
Yugoslavlar 55 % 0.12
Sırplar 53 % 0.11
Hırvatlar 30 % 0,06
Macarlar 8 % 0,02
Cevap vermek istenmedi 817 % 1.72
Etnik olarak beyan edilmemiş 721 % 1.52
Diğerleri 445 % 0,94
Bilinmeyen 308 % 0.65
Bölgesel olarak beyan edilenler 15 % 0,03
Toplam 47.488 100%

Kaynak: wikipedi.org

YORUM YAP