Balkanlardaki Bazı Osmanlı Eserleri » Boşnak HaberBoşnak Haber

15 Nisan 2024 - 06:08

Balkanlardaki Bazı Osmanlı Eserleri

Balkanlardaki Bazı Osmanlı Eserleri
Son Güncelleme :

10 Ocak 2016 - 22:44

BALKANLARDAKİ BAZI OSMANLI ESERLERİ

Arnavutluk

– Muradiye Camii

– Bekarlar Camii

– Mangalem mahallesi

– Halvetiye Tekkesi

– İskodra köprüsü

– Ethem Bey Camii

Bosna Hersek

– Yeni Camii

– Tekke Camii

– Mostar Köprüsü

– Gazi Hüsrev Bey Camii

– Gazi Hüsrev Bey hanı

– Başçarşı Camii

– Süleyman Paşa Camii

Bulgaristan

– Hacı Veysel Camii

– Cebel Camii

– Mustafa Paşa Köprüsü

– Saat Camii

– Hüdavendigar Camii

– Hüdavendigar Camii

– Paşa Camii

– Seyyid Mustafa Paşa Camii

– Kurşunlu Camii

– Seyfullah Efendi Camii

– Seyfullah Efendi Camii

– Şerif Halil Paşa Camii

– Bedesten

Makedonya

– Alaca Camii

– Harabati Baba Tekkesi

– Keçi köprüsü

– Serena Camii

– Serena

– Yahya Paşa Camii 

SIRBISTAN

– Belgrad Kalesi

– Bayraklı Camii

– Tepedelenli Türbesi

Yunanistan

– Fethiye Camii

– Mustafa Ağa Medresesi

– Mustafa Ağa Camii

– İbrahim Baba Türbesi

– Yusuf Paşa Camii

– – Türk Mahallesi

– Evrenos Bey İmareti

– Eski Camii

– Yeni Camii

– Hamidiye köprüsü

– Ahmet Paşa sebili

– Deli Hüseyin Paşa Camii

– Venedik- Osmanlı ceşmesi

– Defterdar Camii

– Recep Paşa Camii

– Murat Reis Camii

– Süleymaniye Camii

– Yeni Kapı Camii

– Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’te dünyaya geldiği ev

– Beyaz Kule

– Alaca İmaret

– Bedesten

– Yeni Camii

ÜSKÜP ŞEHRİNİN TARİHİ VE FİZİKİ YAPISI ÜZERİNE BAZI GÖZLEMLER 

A. Camiler 

Sultan Murad (Hünkâr) Camii 

İshak Bey (Alaca) Camii 

Kebir Mehmed Bey (Çelebi) Camii 

İsa Bey Camii 

Mustafa Paşa Camii 

Murad Paşa Camii 

Yahya Paşa Camii 

Hüseyin Şah Camii 

Tütünsüz Camii 

B. Mescitler 

Kapıcı Hamza Mescidi 

Hacı Balaban Mescidi 

Hacı Muhyiddin Mescidi 

Hacı Yunus Mescidi 

Kara Kapıcı (Hacı Kâzım) Mescidi 

Cedid İsa Bey Mescidi 

C. Türbeler 

Paşa Bey Türbesi 

Mustafa Paşa Türbesi 

Beyhan Sultan Türbesi 

Hüseyin Şah Türbesi 

Dağıstanlı Ali Paşa Türbesi 

D. Hanlar 

Kapan (İsa Bey) Han 

Sulu (Yeni) Han 

Kurşunlu Han 

E. Bedesten 

İshak Bey Bedesteni 

F. Hamamlar 

İsa Bey Hamamı 

Davud Paşa Hamamı 

G. Su Kemeri 

Mustafa Paşa Su Kemeri 

H. Köprü 

Fatih Sultan Mehmed Köprüsü 

I. Tekke 

Şeyh Mehmed bin İsmail Efendi Rufai Tekkesi 

İ. Kuleler 

Saat Kulesi 

Feodal Kule 

J. Kale 

Üsküp Kalesi

 

Kaynak:

Üsküp’te Türk Mimarisi (XIV. – XIX. Yüzyıl) Doç. Dr.  Mustafa Özer
Türk Tarih Kurumu Yayınları; 
Ankara, 2006, 23 x 24 cm., XII+404+523 fotoğraf+76 plan+1 harita sayfa, Türkçe, Karton Kapak.
ISBN No: 9751618525 

 

ACİL RESTORASYON İSTEYEN ESERLERDEN BAZILARI:

ARNAVUTLUK – Tiran: Kaplan Paşa Türbesi Korça: Mirahor Camii ve Mirahor Türbesi İşkodra: Buşatlı Mehmet Paşa Camii Vlora: Muradiye Camii Berat: Bekârlar Camii Elbasan: Çarşı Hamamı 

BOSNA HERSEKSarayevo: Ferhat Bey Camii,(TİKA desteğiyle yapıldı)  Bursa Bedesteni Travnik: Süleyman Paşa Camii Banyaluka: Ferhat Bey Camii Mostar: Saruca İbrahim Paşa Camii Kladanj: Hacı Bali Bey Camii Odzak: Çarşı Camii Visoko: Tekke Tuzla: Cami

BULGARİSTAN – Filibe (Plovdiv): Perşembe Pazarı Camii Razgrad: İbrahim Paşa Camii Köstendil: Fatih Camii Provadija: Abdulaziz Camii Selvievo: Malkoç Bey Türbesi Karlovo: Karlı İli Mehmed Bey Camii

HIRVATİSTANZadar: Valpovo Han Dırniş: Cami Osijek: Kaleiçi Mustafa Paşa Camii

KARADAĞPodgoriça: Hasan Ağa Camii ve Türbesi Bar: Starigrad Camii minaresi Çetinje: Türk Konsolosluğu binası

KOSOVAPriştine: Yaşar Paşa Camii Prizren: Gazi Mehmed Paşa Hamamı, Prizren Kalesi, Prizren Rüştiyesi Cakova: Büyük Tekke 

MACARİSTAN – Eger: Valide Sultan Hamamı Peç: İdriz Baba Türbesi, Yakovalı Hasan Paşa Camii Zigetvar: Kanuni Sultan Süleyman Camii, Erd Camii

MAKEDONYA – Ustrumca: Baniça Köyü Camii, Hünkâr Camii İştip: Hüsamettin Bey Camii Pirlepe: Çarşı Camii Manastır: Haydar Kadı Camii, İshakiye Camii Radoviş: Cami minaresi Pirlepe: Çarşı Camii Debre: Fatih Camii

ROMANYAKöstence: Hünkar Camii Hırşova: Sultan Mahmut Camii İshakça: Mahmut Yazıcı Camii

SIRBİSTANBelgrad: Şeyh Mustafa Paşa Türbesi Niş: İslam Ağa Camii Novi Pazar: Altın Âlem Camii, İsa Bey Hamamı

YUNANİSTAN – Serez: Mehmet Bey Camii, İskeçe: Sünne Camii Gümülcine (Komotini): Eski Cami Yenitsa 

 

YORUM YAP