Sırplar Bakın Kendi Yaptıkları Soykırımları Unutturmak İçin Ne yapmışlar » Boşnak HaberBoşnak Haber

2 Şubat 2023 - 13:31

Sırplar Bakın Kendi Yaptıkları Soykırımları Unutturmak İçin Ne yapmışlar

Sırplar Bakın Kendi Yaptıkları Soykırımları Unutturmak İçin Ne yapmışlar
Son Güncelleme :

15 Ocak 2023 - 13:28

SIRP BİLİM VE SANATLAR AKADEMİSİ (SANU), BOŞNAKLARA YAPILAN SOYKIRIMIN TÜRKİYE DAHİL DÜNYA’DA UNUTTURULMASI İÇİN 2012 YILINDA TOPLANIP ALDIĞI DOKUZ KARAR !
Sırbistan’daki SANU (Sırp Bilim ve Sanatlar Akademisi), 1992-1995 yılları arası Bosna Hersek’te Boşnaklara yapılan tüm insanlık suçları ve soykırımı daha 1980’li yıllarda planlayan en başta gelen faşist bir lider kuruluştur.
SANU, 2002 yılında yaptığı toplantıda geçmiş planlarını gözden geçirip, buna göre yeni planlar hazırlayıp birinci gizli memorandum hazırlamıştı.
2007 yılındaki Lahey Adalet Divanı’nda görülen Bosna Hersek’teki soykırım ile ilgili karar verildikten ve diğer savaş ve insanlık suçları ile ilgili önemli yargılamalar bittikten sonra SANU, 2012 yılında toplanarak 2. memorandumu hazırladı.
Bu memorandumun en önemli 9 kararı ele geçirilip medyada yazıldı, konuşuldu.

2012 YILI MEMORANDUM 2’DE YER ALAN PROGRAM, STRATEJİK HEDEFLER VE YÖNTEMLER
1° Sırbistan’ın (1991’den beri işlediği) suç ve yıkımların sorumluluğunu azaltmak için komşu ülkelerle eşit koşullarda Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova vatandaşları aleyhine iddianameler, tutuklama emirleri ve uydurma davalar ortaya koymak.
2° Bölgesel ve uluslararası medyayı, Sırbistan’ın siyasi, istihbarat ve askeri liderliğinin eski üyeleri ile Lahey mahkemesinde yargılanan Sırp Cumhuriyeti siyasi liderlerinin son duruşmaları konusunda ve karaların yazılması, konuşulmasını önlemek.
3° Komşu ülkeler Bosna Hersek, Hırvatistan ve Kosova’yı, uluslararası mahkemelerde açıklanan davaları geri çekebilecek duruma getirmek.
4° Sözde pişmanlık eylemleriyle (propogandalar) Sırbistan’ı bölgedeki mahvolmuş ve zarar görmüş ülkelerle eşit konuma getirmek.
5° Lahey mahkemesinin kapatılması ve General Ratko Mladiç’in iç yargı huzurunda (Sırbistan’da) yargılanması konusunda ısrar etmek.
6° Komşu hükümetleri istikrarsızlaştırmak, iç hoşnutsuzluk ve huzursuzluğu kışkırtmak ve Sırbistan’a yönelik suçlamaları zayıflatmak.
7° (Bosna Hersek Devleti içindeki federal ) Sırp Cumhuriyeti’ni (RS) ayrılmasına yardım etmek.
8° Hırvatistan, Karadağ ve Kosova’daki Sırpların seçim bölgelerinde desteklenmesi ve bölge ülkelerindeki Sırp topluluklarının üniter, tüm Sırp topluluğuna (büyük sırbistsn’a) geçişini sağlamak.
9° Voyvodina’nın ayrılmasını durdurun, Sırbistan’ın daha fazla bölgeselleşmesini önleyin ve Sancak’taki İslam Cemaatinin faaliyetlerini zayıflatmak.
Bu 9 madde Sırbistan’ın 2012 yılından bu yana kırmızı kaplı kitabında yazılı olup devlet politikaları olarak uygulanmaktadır

YORUM YAP