Sancaklı Boşnak Kadın Kahramanı Culka Muliç-Agiç (1928-2018) » Boşnak HaberBoşnak Haber

24 Şubat 2024 - 14:10

Sancaklı Boşnak Kadın Kahramanı Culka Muliç-Agiç (1928-2018)

Sancaklı Boşnak  Kadın  Kahramanı  Culka  Muliç-Agiç (1928-2018)
Son Güncelleme :

17 Ocak 2023 - 21:04

SANCAKLI BOŞNAK KADIN KAHRAMANI CULKA MULİÇ-AGİÇ (1928-2018)


O, Sancak’ın Akova (Bijelo Polje) Boşnak şehrinden bir Boşnakinja idi.
O, bir anti-faşist idi.
O, komünüstlerin yanında faşizme karşı savaştı.
O, müslüman bir kız çocuğu idi.
O, Sancak’ın özerkliğini hayal ediyordu.
O, bir kadın hakları savunucusu idi.
O, o günlerde henüz 14 yaşında idi …
Paylaşımdaki fotoğraf, Alman ve İtalyan faşistlerin Sancak’ı işgal ettikleri ve Sırp Karadağlı Faşist çetniklerin Sancak’ta Boşnaklara Soykırım yaptıkları 1941-1945 yılları arasındaki 2. Dünya Savaşı zamanından kalma.
Sancak’ın Boşnak şehri Akova (Bijelo Polje) civarında çekilmiş efsanevi bir fotoğraf; geleneksel Müslüman Boşnak giysileri içinde 14 yaşında bir kız çocuğu olan Culka Muliç’i (Agiç), omzunun üzerinde bir tüfek, mühimmat kılıflı bir deri kemer, asılı bir tabanca gösteriyor. Kemerinden savaşçılara yardım ve yiyecek taşıyan örgü çantalar.
Ve Culka Muliç (Agiç) Sancak’taki Boşnak soykırımı ve faşizme karşı tüfekle savaşmaya gitmişti. O bir kadın hakları savaşçısıydı. O zamanki Sancak’ın tüm kadınlarının haysiyeti ve özgürlüğü için ve tüm engeller, zorluklar,mücadeleler ve acılara karşı mücadele vermiŞ bir Boşnak kadın kahraman.


Boşnak, Karadağlı, Sırp ve Arnavut kadınlar onun mücadelesinde kadınların prangalardan, dogmalardan, ataerkillikten çıkacak bir toplumun onurlu üyeleri olma umudunu ve kurtuluşunu görmüşlerdi.Çok genç yaşta cesaret ve gücün vücut bulmuş hali oldu, ideallerine ve mücadelesine olan inançlarına, faşistlere, katliamcılara, soykırımcılara karşı meydan okudu.
Avrupa’nın faşizm belasıyla sarsıldığı bir dönemde verdiği mücadele, özgün tavrı ve gururu, Sancak Boşnak Tarihi’nin en parlak mücadelelerinden ve özgürlük ışıklarından biri olarak anılacaktır. Culka Muliç (Agiç), bir kadının, annenin, kız kardeşin, savaşçının tüm değerlerinin özgürleşmesine adanmış daha adil bir düzen için mücadelede etti. Dürüstlüğün, adaletin ve hakkaniyetin sembolü olmuştu.
Culka Agiç-Muliç, 90 yaşında bir Müslüman kadın olarak vefat etti.
RUHU ŞAD OLSUN …
(Bayram Muliç oaylaşımından alıntı)

 

Nusret SANCAKLI

YORUM YAP