KARADAĞ NERESİ, KARADAĞLI KİM ? » Boşnak HaberBoşnak Haber

4 Aralık 2023 - 21:44

KARADAĞ NERESİ, KARADAĞLI KİM ?

KARADAĞ NERESİ, KARADAĞLI KİM ?
Son Güncelleme :

18 Kasım 2023 - 23:34

KARADAĞ NERESİ, KARADAĞLI KİM ?
Bugünkü Karadağ Devleti sınırları içinde yaşamakta olan halklar, 19. yüzyılın sonunda Karadağ sınırları içinde kalan bölgelere göre adlandırılmıştır.
Bu bölgeler, Eski Karadağ , Brda, Doğu Hersek, Boka Kotor, Güney Primorya, Krayina ve Malesiya bölgeleridir.
Biri ben Karadağlıyım dediğinde kökenlerinin Eski Karadağ’dan geldiğini ve orada yaşamış kabilelerden birine ait olduğunu ifade etmiş oluyor. Kendisine “Crnogorac/Crnogorka” veya “Starocrnogorac” denir. 1711 yılı da bu bölgede yaşayan tüm Müslüman ahali (Boşnaklar ve Arnavutlar), bir noel gecesi yapılan büyük bir katliam sonrası (tarihteki 2. Boşnak Soykırımı) bu bölgeyi tamamen terketmişlerdi.
Kökeni Brda bölgesi kabilelerinden birine ait ise kendisine “Brcanin” denir. Bu bölgede de 1711 yılından sonra tek bir Boşnak veya Arnavut kalmamıştır.
 
Kökeni Doğu Hersek (Eski Hersek) bölgesindeki kabilelerden geliyorsa kendisine “Hersegovac” denir ki aslında kökeni Boşnyanin olup Osmanlı döneminde Hersekli Boşnak olarak adlandırılmıştır.
Boka Kotorska kökenlilere ise “Bokelyin” denir ve onların da çoğu özellikle Herseg Novililer eski Bogomillerden olup 1683 Viyana bozgunundan sonra Adriyatik sahillerinden (Dalmaçya ve Güney Hırvatistan’dan) veya Bosna, Trebinye’den gelen Boşnak muhacirlerdir.
 
Güney Primorya bölgesinden olanlara ise “Primorci” denilir ve halkı köken olarak karışık bir bölgedir.
Krayina (Arnavutça; Kraja, Krajë, Kranjë) Skadar gölünün güneybatı bölgesinde yaşayanlara “Krayinyani” denir ve bu bölgede çoğunlukla Arnavut kökenliler yaşar.
 
Malesiya bölgesinden olanlara Malisorlar denir ve kökenleri Arnavuttur.
1913 yulında Karadağ Krallığı ordusu Sancak Bölgesi’nin güney kesimini işgal etti. Tito’nun Yugoslavyası’nda (SFRJ) Güney Sancak 1913’teki sınırları ile Karadağ Federal Devleti sunırları içinde kaldı. Ksradağ Devleti, 2006’da Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan ettiğinde Güney Sanak Bölgesini kendi sınırları içine aldı.
 
Sancak Bölgesinden olanlara “Sancakliya” denir ve kökenleri Boşnak.ve Atavuttur.
Prema narodnoj podjeli s kraja 19. vijeka crnogorska plemena su podijeljena prema pripadnosti istorijskim oblastima – Staroj Crnoj Gori, Brdima, Staroj Hercegovini, Boki Kotorskojm, južnom primorju, Krajini i Malesiji. Stanovnici Stare Crne Gore su se tako zvali Crnogorci (danas Starocrnogorci), pripadnici plemena u Brdima – Brđani, Stare Hercegovine – Hercegovci, Boke – Bokelji, južnog primorja jednostavno primorci, Krajine – Krajinjani a Malesije – Malisori.
1.fotoğraf: Eski Karadağ (Stara Crnagora) diye adlandırılann gerçek Karadağ bölgesi sınırları.
2. fotoğraf: Gerçek Karadağ bölgesinde yaşayan Karadağlı kabilelerin isimleri. Bu kabilelerden olanlara Karadağlı (Crnogorac) denir. Sancak bölgesi dahil diğer bölgelerde yalayanlar Karadağlı olmayıp Karadağ Devleti vatandaşlarıdır.
 
 
 
NUSRET SANCAKLI

YORUM YAP