Bosna'nın İlir Kabilesi; Breuklar. » Boşnak HaberBoşnak Haber

14 Nisan 2024 - 05:21

Bosna’nın İlir Kabilesi; Breuklar.

Bosna’nın  İlir Kabilesi; Breuklar.
Son Güncelleme :

30 Ağustos 2023 - 15:10

BOSNA’NIN İLİR KABİLESİ; BREUKLAR.
Breuklar, bugünkü Slavonya bölgesinde, Novska’dan kuzeyde Slavonski Gorye’ye, doğuda Bosut’a ve Bosna Hersek’te Vrbas ve Drina arası ile Sava nehri havzasında yaşayan bir İlirya kabilesiydi.
Romalılar onları topluca Pannonyalılar olarak adlandırılan daha büyük bir kabile grubunun parçası olarak sınıflandırır.
 
Komşuları İlir kabilelerinden Andizeler, Kolapyalılar, Amantineler ve İlir-Kelt karışımı Skordiskler idi.
Romalıların bugünkü Bosna Hersek topraklarının fethine karşı Orta Bosna’da yani Bosna Nehri havzasında yaşayan büyük İlir kabelesi Deasitiatlar ile birlikte güçlü bir direniş gösterdiler. İlir liderleri Batonların komutasındaki ayaklanmaları sırasında (MÖ 6-9), Pannonia ve Dalmaçya’dan birkaç İlirya kabilesi Roma yönetimine, yüksek vergilere ve zorla askere almaya karşı isyan etmişti.
 
Büyük İlir ayaklanmasında Roma ticaret yolları kesintiye uğradı ve Romalıların askeri birlikler yok edildi. Sadece birkaç hafta içinde bugünkü Bosna Hersek’in bulunduğu bölge Romalıların elinden geri alındı.
 
Romalılar ayaklanmayı bastırmak için yaklaşık 15 lejyondan oluşan büyük bir ordu ve Trakya’dan da (Avrupa Türkiyesi olarak da bilinir) destek güçler alarak savaşmak zorunda kaldılar.
Bosna Dağları ve Pannonia bataklıklarındaki ağır gerilla savaşlarından sonra Breuklar yenildi ve büyük çoğunluğu esir alınarak köle yapıldı. Birçoğu, yerel nüfusla asimile oldukları Dacia’ya (Bugünkü Romanya’ya); Transilvanya, Banat ve Oltenia ve Muntenia’nın yanı sıra güney Moldova’ya ve ayrıca Macaristan, Bulgaristan ve Ukrayna’nın bazı bölgelerine yerleştirildi.
 
İmparator Vespasian döneminde Slavonski Brod’dan 71 tarihli bir Roma askeri diplomasının bulgularına göre, diplomanın verildiği yüzbaşı, imparatorluk Roma ordusunda bir subayı idi. Adı Marsonialı Birsa’nın oğlu Likay idi ve Breuk halkından geliyordu.
 
Bu belge, yerli nüfusun Roma İmparatorluğu’na hızlı bir şekilde asimilasyonundan bahsediyor.
İliryalılar, birinci yüzyıldan sonra Roma ordusunun önemli bir gücünü oluşturdular ve mükemmel askerler olarak ünlendiler ve İmparator Trayan döneminde Roma vatandaşlığını aldılar.
Bosna Hersek’teki Brçko şehri adının kökeni Breuk kabilesinden geldiği düşünülüyor.
 
NUSRET SANCAKLI

YORUM YAP