Bosnanın Boşnak Katolikleri » Boşnak HaberBoşnak Haber

8 Aralık 2023 - 17:20

Bosnanın Boşnak Katolikleri

Bosnanın Boşnak Katolikleri
Son Güncelleme :

11 Ekim 2023 - 18:01

BOSNA’NIN KATOLİK BOŞNAKLARI !

Bosna Hersek’te ortaya çıkarılan 70.000 kadar Aryan-Bogumil Boşnyanin mezar taşları Steçak içinden 360 kadarı Katolik Boşnyaninlere ait.
Daha 1800’lü yıllarda Katolik BoşnakLarın Hırvatlaştırılmasına karşı çıkanlar arasında Katolik Boşnak rahipler ön saflarda idi.
 
İlk fotoğraf: 1901 yılından Saraybosnalı Katolik Boşnaklar.
 
Nasıl ki Gagavuz Türkleri, Yunanistana göçürülen Karaman Türkleri Ortodoks inancında, Yakut (Saha) Türkleri Şamanizm inancında, Karatay Türkleri Musevi olup Türklükleri hiç tartışılmıyor ve farklı inançtan olmak insanın milliyetini değiştirmiyorsa, Katolik Boşnaklar, Ortodoks Boşnaklar da Müslüman Boşnaklar gibi milliyet, uyruk ve köken olarak Boşnak’tır.
 
1863’ten sonra Katolik Boşnakların Hırvat yapılması, Ortodoks Boşnakların Sırp yapılmasının bilimsel olarak özellikle genetik tıp bilimi açısından bir anlamı yoktur. Ancak, Hırvat ve Sırp yapılan Boşnaklara, Müslüman Boşnak soydaşlarına katliamlar ve soykırım yaptırılınca, aralarında kan akıtılınca aradaki uçurum hiç kapanmayacak şekilde büyüdü.
 
Son Bosna savaşında (1992-1995) Bosnalı Sırplara ve Bosnalı Hırvatlara da soykırım yaptıranlar bu uçurumun daha da açılmasına sebep oldular ki bu geçmişte de olduğu gibi kasten yaptırılmıştır.
Oysa Katolik Boşnak yazarlar 1800’lü yıllarda insanları uyarmışlardı:
Katolik Fransisken Rahibi Antun Knejeviç (1834): “Herşeye rağmen Boşnak olarak kalacağız, tıpkı atalarımızın Boşnak oldukları gibi”
Katolik Fransisken Rahibi İvan Franyo Yukiç (1818): “Katolik Boşnaklar Hırvat kelimesini dahi bilmezler, Hırvat milletinden olmaları söz konusu değildir.”
Fotoğraf açıklaması yok.
Bosnalı Hırvatların büyük çoğunluğu köken olarak Boşnyanin olup Hırvat ve Slav kökenli değiller.
Aynı şekilde Bosnalı Sırpların da büyük çoğunluğu köken olarak Boşnyanin olup Sırp ve Slav kökenli değiller.
Çünkü Orta Çağ Boşnak ataları Boşnyaninler Slav kökenli olmayıp, Slavlar Kuzeylerden Balkanlara gelmeden yüzlerce yıl öncesinden beri Bosna merkezli Batı Balkan topraklarında yaşamakta idiler.
Not: Bir kısım Bosnalı Katolik Boşnaklar, Bosna’nın fethinden sonra Macaristan başkenti Budapeşte’ye göç etmiş, kimliklerini, dillerini, örf ve adetlerini korumuş ve Macaristan vatandaşları Boşnaklar olarak yaşamaktadırlar.
 
NUSRET SANCAKLI

YORUM YAP