Slavlardan Önce Bosnaya Hükmetmiş Olan GOTLAR. » Boşnak HaberBoşnak Haber

23 Eylül 2023 - 03:39

Slavlardan Önce Bosnaya Hükmetmiş Olan GOTLAR.

Slavlardan  Önce Bosnaya Hükmetmiş Olan GOTLAR.
Son Güncelleme :

22 Eylül 2022 - 18:38

DOĞU GOTLAR (OSTROGOTLAR)

Kökenleri/Origins

Gotlar ve Vizigotların Tarihi | Hayatın İçi - TARİH
Gotlar (Güney İsveç’ten bir Germen halkı), MÖ 100 civarında tarım ve askeri genişlemeye dayalı farklı ve güçlü bir medeniyet geliştirmeye başlar. Halkın çoğu için okuma yazma bilmiyorlardı. Bu nedenle, erken tarihleri ​​hakkında fazla bir şey bilinmemektedir.
Gotlar, MS 160 civarında İsveç’ten Doğu ve Güney Avrupa’ya uzun bir göçe başladılar.
Gotlar çeşitli yerel kabileleri fetheder ve MS 200 civarında Baltık Denizi’nden Karadeniz’e kadar uzanan bir krallık kurarlar.

Gotlar
Got İmparatorluğuna doğru:
Got İmparatorluğu, MS 345 civarında Doğu kısmı ayrılıp Ostrogot İmparatorluğu haline geldiğinde ikiye bölündü. Batı kısmı Vizogot İmparatorluğu oldu.
Ostrogotlar, Roma İmparatorluğu ile ilk olarak MS 360 civarında kısa süreli bir ticari ilişki kurduklarında karşılaştılar. Ostrogotlar Vizogotlar ve Romalılarla savaşa girdiğinde ekonomik ilişki sonunda bozuldu.
Romalıların “Ostrogot” için üç farklı Latince kelimesi vardı! İlki Ostrogothi, ikincisi Austrogothi ve üçüncüsü Ostrogothorum’du.

Ostrogotlar - Vikipedi
Orta Asya’dan gelen Hunlar MS 364 civarında batıya göç etmeye başladıklarında, Ostrogotlar ve Vizigotlar daha batıya doğru taşınmak zorunda kaldılar ya da askeri açıdan üstün Hunlar tarafından esir alınıp fethedildiler.
Bazı Ostrogotlar Kırım’a yerleşti, diğerleri Anadolu’ya ve Kafkaslara kaçtı. Çoğu, MS 440 civarında Balkanlar’daki toprakları fethetmek ve yağmalamak için Kral Thorismund’u izledi.
Büyük Theoderik, İtalya merkezli Batı Baljanları içine alan bir Krallık kurdu.
Ostrogotları yatıştırmak amacıyla Romalılar, Pannonia eyaletini (Bosna) Ostrogot Kralı Valamir ve halkına MS 447’de verdiler.
Büyük Theoderik’in kuzeni Theoderik Strabo, MS 470 civarında Trakya’da Doğu Romalılara ve Bulgarlara (bugünkü Bulgaristan’a yerleşen bir Germen grubu) karşı Ostrogot kuvvetlerine önderlik etti.
Romalıların çöküşünden sonra, Gotların yükselişi/Peak After the Roman Collapse:
Büyük Kral Theodorik (454-526), ​​MS 488’de Bizans generali Odoacer ve Burgonyalılardan zengin İtalyan topraklarına saldırmak ve onları ele geçirmek için MS 476’da Batı Roma’nın çöküşünden yararlandı. İtalya’nın tamamı, Dalmaçya, Hersek, İsviçre ve Dacia ve Büyük Ukrayna’nın bir kısmı artık Ostrogot bayrağı altındaydı.
Ostrogotların İtalya’sına Genel Bakış
Kral Theodoric, Kutsal Ruh’un Tanrı ve İsa ile aynı olmadığını ve Üçlü Birlik’in var olmadığını, Tanrı’nın bir olduğunu, Hz. İsa’nın insan peygamber olduğunu vaaz eden Kuzey Afrika’dan 3. yüzyılda çıkmış adamı Arius’un takipçisi olan dindar bir Ariusçu Hristiyandı. Theodoric, saltanatının başlangıcında diğer Hıristiyanlara ve Paganlara karşı hoşgörülüydü, ancak sözde Ariusçu olmayanların tasfiyesini başlatmak için bir ölüm emri verdi. Emir asla yerine getirilmedi.
Bugünkü Avusturya topraklarını da fetheden Gotlar, buraya Latince’de Got ülkesi anlamındaki Austria ismini verdiler.
Got Krallığının yıkılışı
Bizans İmparatoru 1. Justinian, MS 510’da Akdeniz’deki barbar gruplar olarak gördüğü karşı saldırgan bir “reconquista” tarzı askeri sefere başladı. Vandalları, Vizogotları, Burgonyalıları ve Bulgarları yendikten sonra, Justinian dikkatini Güney Avrupa’daki ana rakibi olan Ostrogotlara çevirdi.
Justinianus’un son zamanlarda Vandalları boyunduruğu altına almış en iyi generali Belisarius, MS 535’te Sicilya’ya ayak bastı. Bu durum, Belisarius’un ordusunu minimum dirençle İtalya’nın çizmelerine kadar sürmesine izin verdi. MS 536’da Roma onun eline geçti.
Belisarius, MS 540’ta İmparator Justinian’ın emriyle İtalya’dan ayrıldı. Bu, Ostrogotlara Bizans’a karşı bir karşı saldırı başlatma fırsatı verdi. Totila adında bir Got konutan MS 541’de Ostrogot tahtına yükseldi. Totila, Bizanslıları, hatta Belisarius’u geri püskürtebilen şaşırtıcı bir generaldi. MS 550’de anakara İtalya’nın tamamı Ostrogotların kontrolüne geri döndü.

Totila, Kuzey İtalya’daki Taginaei’de devasa bir Bizans ordusuna önceden saldırmak için bir kumar oynadı.
Totila, sonuçta ortaya çıkan savaşta ölecekti. Halefi Teia da savaş alanında sadece birkaç ay sonra ölecekti. Teia’nın ölümüyle, İtalya ve Balkanlar’da kalan Ostrogotlar Justinian’ın güçlerine teslim oldular. Justinian sadece on yıllar sonra İtalya’nın çoğunu kaybedecek olsa da, Ostrogot Krallığı sonsuza dek Dünya’dan silinmişti. (En azından Orta Avrupa’da)
Nusret Sancaklı

YORUM YAP