Komünist Yugoslavya'nın Boşnaklara Uyguladığı Kimlik Zulmü » Boşnak HaberBoşnak Haber

4 Aralık 2023 - 22:19

Komünist Yugoslavya’nın Boşnaklara Uyguladığı Kimlik Zulmü

Komünist Yugoslavya’nın Boşnaklara Uyguladığı Kimlik Zulmü
Son Güncelleme :

18 Kasım 2023 - 21:40

KOMÜNİST YUGOSLAVYA DÖNEMİNDE BOŞNAKLARA YAPILAN AYRIMCILIK !
 
BOŞNAKLAR, YUGOSLAVYA ANAYASASINDA BOŞNAK MİLLETİ OLARAK İSİMLERİ HİÇ GEÇMEMİŞ BİR MİLLET İDİLER !?
 
1946 YILINDAN BERİ YUGOSLAVYA ANAYASASINDA SADECE 5 MİLLET VARDI; SIRPLAR, HIRVATLAR, SLOVENLER, MAKEDONLAR VE KARADAĞLILAR.
 
BOŞNAKLAR, NÜFUS ORANLARINA GÖRE ÜÇÜNCÜ SIRADA OLMALARINA RAĞMEN HİÇBİR ZAMAN ANAYASADA BİR MİLLET OLARAK YER VERİLMEDİ !?
İLK NÜFUS SAYIMLARDA BOŞNAKLAR KENDİLERİNİ YA MÜSLÜMAN SIRP YA DA MÜSLÜMAN HIRVAT OLARAK YAZDIRMAK ZORUNDA İDİLER.
 
DAHA SONRA BOŞNAKLARA “MİLLİYETİ BELİRSİZLER” OLARAK BEYAN ETMELERİ FIRSATI VERİLDİ.
1963 YILINDA İLK DEFA BOSNA HERSEK FEDERAL CUMHURİYETİ ANAYASASINDA BOŞNAKLAR, KENFİLERİNİ MÜSLÜMAN MİLLET OLARAK KAYDETMEYE BAŞLADILAR.
1968 YILINA KADAR YUGOSLAVYA GENELİNDE BOŞNAKLAR HALA YOK SAYILDI.
 
BİRLEŞİK (YUGISLAVYA) ANAYASA DEĞİŞİKLİĞ OLDUKTAN SONRA YUGOSLAVYA’DA BOŞNAKLAR MÜSLÜMAN MİLLET OLARAK ANILMAYA BAŞKADILAR.
1971 YUGOSLAVYA NÜFUS SAYIMINDA BOŞBAKLAR KENDİLERİNİ SADECE MÜSLÜMANLAR OLARAK BEYAN ETTİLER.
 
TA Kİ 1993VYILUNA KADAR. 1993 YILINDA 1907’DEN BERİ BOŞNAKLAR TARİH BOYUNCA OLDUĞU GİBİ YİNE BOŞNAK MİLLETİ OLARAK SADECE ESKİ YUGOSLAVYA TOPRAKLARINDA DEĞİL DÜNYADA ADLANDIRILDILAR.
 
“1969’da Ohri’de düzenlenen Beşinci Tarihçiler Kongresi’nde Enver Reciç, Boşnak adı geleneğini ve Boşnakça dilini vurguladığı bir bildiri sundu. “Boşnak milletinin” Müslümanların dini adını değil, geleneksel ve tarihsel olarak doğru adını taşıması gerektiğini vurguladı.
 
Raporun ardından Bosna Hersek’in siyasi liderliğinin kendisine karşı organize bir kampanya başlattı. Reciç, Müslüman entelektüelleri (Salim Ceriç ve Mustafa Imamović) en gürültülü eleştirmenleri olarak görüyor ve onlar, partinin politikasına bağlılıklarını yalnızca onun fikirlerine yönelik acımasız eleştirileriyle doğruluyorlar.
 
Enver Reciç, 1970 yılında Pregled 4 numaralı dergisinde Bosnalı Müslümanların eşsizliği üzerine bir çalışma yayınlamış, dini bir isim olan Müslüman isminin yetersizliğini bir kez daha vurgulamış, tarih boyunca Müslümanların kendilerini Müslüman olarak hissettiklerini hatırlatmıştır. Boşnaklar ise Boşnak olarak. Çalışma karışık tepkilere neden oldu ve çoğunlukla marjinalleştirildi.”
 
(Dženita Sarač Rujanac, 1980’den 1990’a Boşnaklarda dini ve ulusal kimlik arasındaki ilişki)
 
“Daha 1969’da Mikuliç, Cemo ve ben de dahil olmak üzere az sayıda insan, Tito’yu çok fazla çaba harcamadan Müslüman ulusun varlığına saygı gösterilmesi gerektiğine ikna etti.
 
Nüfus sayımına iki yıl kalmıştı. Nüfus sayımına kadar geçen bu iki yılda, insanların kendilerini tamamen özgürce ve korkusuzca Müslüman olarak ilan edebilecekleri bir ortamın yaratılması gerekiyordu. Bu çok zor görevi ben üstlendim. O dönemde ilk önce Bosna’daki parti liderliğinin ele alınması gerekiyordu; Müslümanların var olmaması normaldi. (…)
 
Reis-ül-ulema Kemura beni dikkatle dinledi ve sonunda kabul ettiğini ancak İslam toplumu içinde Müslüman bir milletin kurulmasından yana olmayan ve en önemli şeyin dini özgürlüğe sahip olmak olduğuna inanan akımların bulunduğunu söyledi. Müslüman aydınların sorunları nelerdi! (…)
 
Ama şimdi Müslümanları Müslüman olduklarına ikna edelim! (…) Müslüman aydınların sorunları nelerdi? O dönemde, yani 1970 yılında, örneğin en büyük iki Müslüman yazar Meşa Selimoviç ve Mak Dizdar, ki bunlardan biri kendisini Sırp ilan etmiş, Müslümanların (Boşnakların) aslında İslam dininden Sırplar olduğunu iddia etmiş, diğeri ise Hırvat olduğunu iddia etmiştir. O da Müslümanların İslami inancının Hırvatları olduğunu iddia ediyordu.
 
Gerçek çatışmalar yaşandı. Mesela biz bir şehirde Müslüman halka nüfus sayımında kendilerini Müslüman ilan etmekten korkmamaları gerektiğini anlattığımız konferanslar düzenliyoruz ve hemen arkamızdan yazar Aliya Nametak söylediğimiz her şeyi reddediyor ve Müslümanların İslam dininin Hırvatları olduğunu söylüyordu.
 
Ama biz karar verdik ve önce konuyu kendisine açıklaması için Nametak’ı aradım, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Zagreb’deki öğrenci yurtlarındaki davranışları hakkında bildiğim ve çok şey öğrendiğimi, savaşta Hırvatistan’daki mevcut siyasi eğilime (faşizme) dahil olduğunu, her şeyi yayınlayacağımla tehdit ettim.
 
Orada şok oldu ve partinin Müslümanlara ilişkin politikasına artık itiraz etmeyeceğine söz verdi. Ancak konunun önemini anlayan ve komünist açılımın Müslüman halka anlatılmasına yardımcı olan aydınlar da vardı. Hamdiya Çemerliç, Muhamed Haciyahiç, Atif Purivatra bunlardandı. ”
(Hasan Grabçanoviç).
 
(Dženita Sarač Rujanac, 1980’den 1990’a Boşnaklarda dini ve ulusal kimlik arasındaki ilişki)
 
“Zaten 1960’ların sonu ve 1970’lerin başında yetkililer sözde köktendinci tehlikeler, Bosna Hersek’i İslamlaştırma ve bir İslam cumhuriyeti yaratma girişimleri. Yetmişli yılların en önemli siyasi olayı Paşaga Manciç’in ve sözde Tuzla grubunun yargılanması idi.
 
Ve Paşaga Manciç’in “günahı”, İkinci Dünya Savaşı sırasında Doğu Bosna’da Boşnakların çektiği acılar hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmakta ısrar etmesiydi. Boşnakların çektiği acıları ve ardından komünist harekete karşı isteksizliğini, Partizanlar ve Çetniklerin en sorumlu parti liderlerinin yönetimi altındaki felaketle sonuçlanan işbirliğinin sonucu olarak değerlendirdi.
 
Parti forumları. Ancak Manciç’in böyle bir görüşü tartışılmaz parti gerçeğiyle çelişiyordu ve bu da Manciç’in bir milliyetçi olduğu tezini ortaya çıkaracaktı.”
(1980’den 1990’a Boşnak kimliğinde din ve ulusal kimlik ilişkisi)
 
A/R
Yugoslavya, yani Sırboslavya uğruna acı çeken Boşnaklar arasında yer alan bu komünistleri sık sık görüyor ve duyuyorum ve onlar o zamanlar durumun nasıl olduğu hakkında gerçekten çok az şey biliyorlardı.
 
Burada birkaç gerçeğe değinelim:
Öyle ya da böyle bütün Boşnak aydınları öldürüldü. Boşnakları ilerlemeye yönlendirebilecek herkes yok edildi Zehirler, genellikle rüşvet alınamayan ve işbirliği yapmak istemeyen Boşnak siyasetçiler için kullanılıyordu.
 
Boşnakların bir an önce akıllarını başlarına toplayıp kendileri ve ülkeleri üzerinde çalışmaya başlamalarını umuyorum, çünkü aslında çok fazla dostları yok.
 
Demek istediğim, Boşnakların birlik, beraberlik içinde çalışmaları, Bosna’nın istikrarı, iç ve dış politikasının istikrara kavuşturulması için ortak güçle hareket etmeleri gerekiyor.
 
(Bosnett’ten kusmen alıntı.)

YORUM YAP