Kolaşinli Müslümanların Kökeni-2 » Boşnak HaberBoşnak Haber

23 Haziran 2024 - 11:40

Kolaşinli Müslümanların Kökeni-2

Kolaşinli Müslümanların Kökeni-2
Son Güncelleme :

02 Aralık 2015 - 22:57

Bahsettiğimiz ailelerin yanında ,Kolaşin bölgesinde sayıca az ve fazla tanınmamış aileler de yaşamıştır.Bunlar hakkında mevcut bilgilerde ve halk şiirlerinde fazla bir iz görülmez.Yukarı Kolaşin’in ( Babilyak Köyü) ve Aşağı Kolaşin’in ( Cerovo Köyü ) ilk sainleri olan PEPİÇLER,Cerovo’da yaşayan ÇOKOVİÇLER,Trebaljevo’daki KALİÇLER ve BALİJAGİCLER ,Smailagiç Ovası’ndaki SMAİLAGİÇLER,Lipovo’nun Vojkovici Köyü’nde yaşayan KOFRCİLER ,Vrajeştiça’daki GRLJEVİCLER ve AVDAGİÇLER ve Kolaşinske Bare’de ( Bugunkü Kralyevske Bare) yaşayan ALİJAGİÇLER ,Kolaşin çarşısının kenar mahallelerine BASANOVİÇLER ,Ştitaritsa’ya da LJUSKOVİCLER kendi kalelerini kurup yerleşmişlerdir.Trebaljevo’da LUKAÇLAR gibi HASİÇLER ve ANUŞİÇLER de bulunmuşlardı.Aşağı Kolaşin’deki Pape Köyü’nde GRBOVİCLER ,Drijenak’ta ise ZULİÇİÇLER yaşamışlardır

Kovren’deki Sadiça Köyü’nde SADİKOVİÇLER,Grabela’da ALACAKOVİÇLER ,Çkorlija’da COKRLJÇLER ,Musliçi’de MUSLİÇLER ,Zari’de ŞESTİÇLER ,Jabuçina’da DZUKELALAR,Koziçe’de KOZİÇLER ve Mojkovac civarındaki TUTİÇİ KÖYÜ’nde TUTİÇİLER yaşarlardı

  19.Yüzyıl ortalarında Kolaşin Müslümanları ile Karadağlılar arasında kin ve düşmanlık sonucu 1858 yılında Karadağlılar tarafından Kolaşin civarındaki köyler yakılır.Sonucunda Boşnak müslümanlar bölgeyi terk etmeye başlar.Sürekli göçler nedeniyle yurtlarını,evlerini ve topraklarını kaybederler.Bütün bunlar nedneiyle Karadağlılar’a karşı nefret ve intikam duyguları artmıştır.

   Bize bu bilgileri Rus Konsolos Aleksandr Giljferding ,İngiliz araştırmacı ve seyahatname yazarı Arthur Evans,Avusturya Konsolosu Simon Yovanovic ,Fransız GAston Gravier ve Rus araştırmacı ve bilim adamı Pavel Rovinski vermiştir.

YORUM YAP