Bosnanın Kadim Tarih Şehri Blagaj Japra.. » Boşnak HaberBoşnak Haber

28 Şubat 2024 - 11:39

Bosnanın Kadim Tarih Şehri Blagaj Japra..

Bosnanın Kadim Tarih Şehri Blagaj Japra..
Son Güncelleme :

09 Mart 2023 - 20:30

BOSNA TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR !
KÖKENİ İLİRLER VE DAHA SONRA ROMALILARA UZANAN, PRİYEDOR- BOSANSKA OTOKA ARASINDA, SANA NEHRİ ÜZERİNDEKİ TARİHİ ORTAÇAĞ BOŞNAK ŞEHRİ “BLAGAY YAPRA”.
 
Hepimiz Hersek bölgesi, Mostar şehrinin Blagay kasabasındaki Buna nehri kaynağının olduğu yerde Blagay Tekkesi’ni biliriz. Konumuz olan tarihi Blagay Yapra (Blagaj Japra) şehri ise kuzey-batı Bosna, Krayina bölgesi Bodanski Novi yakınlarında, Sana nehri kıyısındaki Blagay köyünğn tepelik alanında bulunuyor.
 
Ortaçağ Bosna Krallık Devleti’nde bir bey ailesi şehri olan Blagay Yapra, Baboniç (Babonoğulları) ailesinin merkezi idi. Hırvatlar, sahte tarih kitaplarında Baboniçlerin Hırvat olduğunu savundular ama, son yıllarda ortaya çıkan tarihi ve arkeolojik belgeler bunu yalanladığı gibi Baboniçlerin Bosna Krallarına bağlı Boşnyanin yani Boşnak oldukları ortaya çıktı.
Bosanski Novi kasabası Sana Nehri kıyısında Yapra’daki tarihi şehir Blagay, Boşnak bey ailesi Blagaylı Baboniçlerin yerleşim merkezi idi. Ortaçağ Bosna şehri Blagay, İlirya şehri Mezeya ve Roma imparatoru Tiberius’un altın sikkelerinin bulunduğu 1. yüzyıldan kalma bir Roma kalesinin bulunduğu alan üzerinde kurulmuştur.
Ne yazık ki, eski şehirden geriye pek bir şey kalmadı ve hepsi ormanla kaplı halde toprakla örtülü bulunuyor. Bu civarda bulunan tüm arkeolojik kalıntılar, eski Yugoslavya döneminde özellikle alınıp Belgrat’a götürülmüştür.
 
Blagaj ilk olarak 1240 yılında yazılı belgelerde Baboniçler; Blagaylı feodal ailesinin atası olan Babe / Babuna kasabası olarak geçmiştir. Ayrıca Hırvatistan’daki Korana / bugünkü Slunj’da Blagay kasabasını da inşa ettiler.
Bosna Banı Prijezda I Kotromaniç, ölmeden önce 1287’de Zemalynyik ve Banja Luka topraklarını ikiye ayırmış ve Blagay şehrini kayınpederi Styepan Baboniç’e vermişti. Yerine geçen oğlu Priyezda II Kotromaniç, 1233’te bu şehirde doğmuştu.
Baboniç ailesinin son torunları olan İvan, karısı Dorothea ve oğlu Mikulaş ile birlikte Bosna kralı Tomaş Kotromanić’ten koruma korunma karşılığından mülklerini Bosna kralına devretmişlerdi.
Bütün bunlar, resmi tarih belgelerinin de gösterdiği gibi, Baboniçlerin Hırvat değil, Bosnalı feodal beyler olduğunu gösteriyor.
Unutmayalım ki tarihi kim kontrol ederse, hem bugünü hem de geleceği kontrol eder.
Fotoğraflar: Selim Ekić’e
Yazı: Emir Mefanhociç
Stari grad Blagaj na Japri/ Sani, Bosanski novi , sjedište bosanskih feudalaca Babonići Blagajski. Ilirski grad Mezeja i rimska utvrda iz I vijeka gdje su pronadjeni zlatni novci rimskog cara Tiberija.
Nažalost od starog grada nije ostalo mnogo i sav je zarastao u šumu. Svi arheološki nalazi su odnešeni u Beograd.
Blagaj se prvi put spominje u pisanim dokumentima 1240 godine kao grad Babe/ Babuna koji je rodonačelnik feudalne obitelji Babonići -Blagajski. Oni su izgradili i grad Blagaj na Korani/ današnji Slunj u Hrvatskoj.
Bosanski ban Prijezda I Kotromanić
1287 g.dodijelio župu Zemaljnjik / Banjaluka svom zetu Stjepanu Baboniću gdje je i umro iste godine i gdje se rodio njegov sin Prijezda II Kotromanića 1233 godine.
Posljednji potomci Babonića Ivan sa ženom Dorotejom i sinom Mikulašem traže zaštitu od bosanskom kralja Tomaša Kotromanića, da bi na kraju i svoje posjede ostavili bosanskom kralju.
Sve ovo pokazuje da su Babonići bosanski feudalci, a ne hrvatski, kako ih prikazuje zvanična historiografija.
Ko kontroliše historiju kontroliše i sadašnjost i budućnost.
Hvala Selimu Ekiću na slikama.
Čuvajmo našu baštinu !
Čuvari Baštine Bassania
 
NUSRET SANCAKLI FACEBOOK SAYFASI

YORUM YAP