Kocaelinde Yer alan Balkan Muhacir Yerleşimi Olan Köyler: » Boşnak HaberBoşnak Haber

2 Ekim 2023 - 17:24

Kocaelinde Yer alan Balkan Muhacir Yerleşimi Olan Köyler:

Kocaelinde Yer alan Balkan Muhacir Yerleşimi Olan Köyler:
Son Güncelleme :

23 Mayıs 2022 - 23:49

Avluburun:

Köy nüfusu ağırlıklı olarak 93 harbi sonucunda Bulgaristan’ın Varna ve

Tırnova şehirlerinden gelen muhacirlerden oluşmaktadır. Eski bir Rum köyü olan Avluburun, köy sakinlerinden aldığımız bilgiye göre 410 haneden oluşmaktadır. Avluburun Köyü, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlıdır.

Köy ismini, çevredeki yerli halkın hayvanlarının bu buruna benzeyen tepedeki otlardan zehirlenmesi sonucunda ağılı(zehirli)burun demelerinden almaktadır.

Uzuntarla:

Köy nüfusu 93 Harbi sonucunda Bulgaristan’ın Varna şehrinden gelen Balkan Türkleri ve Çerkes göçmenlerinden oluşmaktadır. Yaklaşık 40 hane olarak gelen yöre halkı zamanla 800 haneyi bulmuştur. Yukarı mahallesinde Balkan muhacirleri olan köyün, aşağı mahallesinde Çerkesler yaşamaktadır. Uzuntarla köyü, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlıdır.

Arpalıkihsaniye:

Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Bulgaristan göçmenleri tarafından kurulan köylerden biridir. Bugünkü yapısını 1893 yılı sonrası göçmenler oluşturmuştur. Yine köy sakinlerinden aldığımız bilgiye göre köy nüfusu 120 haneden oluşmaktadır. Elverişsiz koşullar sebebiyle her geçen gün insanların köyü terk ettikleri belirtilmiştir. Arpalık İhsaniye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Balçık Köyü:

Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Bulgaristan göçmenleri tarafından kurulan köylerden biridir. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre köy nüfusu 280 haneden oluşmaktadır. Köyün ismi ise, Bulgaristan’daki Balçık yerleşiminden gelmelerinden ötürü köy halkı tarafından verilmiştir. Çünkü Balçık; Bulgaristan’ın Varna, Tırnova, Şumnu, Rusçuk, Filibe ve Haskovo gibi pek çok ilinden gelen muhacirlerden oluşmaktadır. Kocaeli ilinin Gebze ilçesine bağlıdır.

Eşme köyü:

Köy halkı Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Bulgaristan göçmenleri ile 1924 Mübadelesi sonucu Selanikten gelen muhacirlerden oluşmaktadır. Yukarı mahallede yaşayan Bulgaristan göçmenleri ağız özelliklerini kaybetmemişken; Selanik’ten gelen muhacirler de bu özelliğin kaybedildiğini gördük. Köy halkından aldığımız bilgiye göre 280 hanelik bir köydür. Eşme, Kocaeli ili Kartepe ilçesine bağlıdır.

Karaabdülbaki köyü:

Köyün ilk yerleşimcileri Orta  Asya’dan gelen Karabatoğullarıdır. Köy adını kurucuları olan Karabatoğulları’ndan almıştır. Köyün ilk yerleşimcileri Orta Asya’dan gelen Karabatoğulları olsa da köye bugünkü şeklini verenler Osmanlı-Rus savaşı sonucunda Bulgaristan’dan gelen muhacirlerdir. Çoğunluğu Bulgaristan’ın Tırnova ili Elena kazası Arık köyünden gelen muhacirlerdir.

Muhtardan aldığımız bilgiye göre Muhacırlardan ilk gelenler Yusufağalarla Fıçıcılardır. Son gelenler de Topçulardır.1928 yılından sonra ise köye hiç gelen olmamıştır. Aynı zamanda Rumeliden göçler 1928 yılına kadar aralıklarla devam etmiştir. En son gelen kafile de 1928’de gelen Topçular sülalesidir.

Köyde her sene Mayıs ayının son pazarı Hacet duası(Yağmur duası) yapılmaktadır. Eskiden Bulgaristan’da Karabaş Bayramı adıyla yapılan ve 136 yıldır yaşatılan bu gelenek günümüze kadar gelerek çevre köylerden ve hatta İzmit gibi ilçelerden gelen insanlarla dolmaktadır.

Karaabdülbaki köyü manav ve balkan muhacir kökenli yaklaşık 80 haneden oluşan bir köydür. Karaabdülbaki, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Gülbahçe 

1893 yılında Bulgaristan’dan gelen muhacirler tarafından kurulmuştur. Son birkaç yıl içerisinde nüfus gittikçe azalmış ve sadece 85 kişi kalmıştır. Köyün bugünkü nufusunun çoğunluğu Haskovo’dan gelen muhacirler oluşturmaktadır. Gülbahçe Kadriye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Kabaağaç köyü:

Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Bulgaristan göçmenleri tarafından kurulan köylerden biridir. Bulgaristan Yanbolu’dan 90 hane olarak gelmiş olmalarına rağmen bir bölümü Kandıra’daki diğer Balkan muhacir köyü olan Dalca’ya yerleşmiştir. Son birkaç yıl içerisinde nüfus gittikçe azalmış ve sadece 200 kişi kalmıştır. Kabaağaç, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlıdır.

Sarımeşe köyü:

Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Bulgaristan göçmenleri tarafından kurulan köylerden biridir. 1900 yılında 33 hane Ezerçeli ve Torlaklı göçmenler tarafından kurulmuştur.Köye 1936’da Romanya(Dobruca)’dan gelen göçmenler yerleştirilmiştir. Köy nüfusu kişiden oluşmaktadır. Sarımeşe, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlıdır.

Şekerpınar Konutları:

1989 yılı Bulgaristan’ın çeşitli şehirlerinden zorunlu göç ile gelen muhacirler için 1990 yılında kararlaştırılıp 1993 yılında tamamlanan konutlardır. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre 1050 hanenin bu konutlarda yaşadığı bilinmektedir. Diğer Balkan köylerine nazaran geleneklerine daha bağlıdırlar. Şekerpınar, Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde yer almaktadır.

Hakkaniye köyü:

Osmanlı-Rus Savaşı sonucunda Bulgaristan göçmenleri tarafından kurulan köylerden biridir. Köyün çoğunluğu Bulgaristan’ın Razgrad ilinden gelen muhacirler tarafından oluşmaktadır. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre ortalama 40 hanelik bir köydür. Hakkaniye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Orhaniye köyü:

Köy halkını Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Bulgaristan’dan gelen muhacirler oluşturur. Muhtardan edindiğimiz bilgiye göre köy nüfusu 190 haneden oluşmaktadır. Orhaniye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Kadriye köyü:

1876 yılında Bulgaristan’dan gelen muhacirler tarafından kurulmuştur. Muhtardan aldığımız bilgiye göre hane sayısı 57 olan bu köy Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Fulacık köyü:

Mübadele ile boşaltılmış eski bir Rum köyüdür. Nüfusu mübadele göçmeni olmayan 1920’li yıllarda Bulgaristan’ın Aydos merkezine bağlı Almadere, Çepence, Kiremitli, Kokarçeşme gibi Türk köylerinden gelen muhacirler oluşturur. 117 haneden oluşan köyde geleneklerin birçoğu devam etmektedir. Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Tepeköy:

Mübadele göçmenlerinin yerleştirilmesine kurulan köye 1960’lardan sonra Bulgaristan’dan da gelenler olmuştur. Köy sakinlerinin verdiği bilgiye göre 120 hanelik bir köydür. Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Ortaburun köyü:

Osmanlı-Rus savaşı sonrasında kurulan köylerden biridir. Bugünkü yapısını Bulgaaristan’ın Razgrad ilden gelen muhacirler oluşturmaktadır. 100 haneden oluşan köyde manavlarla birlikte yaşanmaktadır. Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Hasancıklar köyü:

Köy nüfusunu manavlarla birlikte 1893 yılından sonra Bulgaristan’ın Razgrad ve Şumnu illerinden gelen muhacirleri oluşturur. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre 50 hanelik bir köydür. Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.Osmanlı-Rus savaşı sonrasında kurulan köylerden biridir. Köy nüfusunu Bulgaristan’dan gelen muhacirler oluşturur. 140 haneden oluşan köy, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Kirazoğlu köyü:

Osmanlı-Rus savaşı sonurasında Bulgaristan’dan gelen muhacirlerin yerleştiği köylerden biridir. Ancak zamanla bu yoğunlu giderek azalmıştır. Köy nüfusunda şu an 50 kişi kadarı Bulgaristan muhaciridir. Kirazoğlu, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Süleymaniye köyü:

Osmanlı-Rus savaşı sonurasında kurulan köylerden biridir. Köy nüfusunu Bulgaristan’dan gelen muhacirler oluşturur. Köy 120 haneden oluşmaktadır. Süleymaniye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Dalca köyü:

Osmanlı-Rus savaşı olarak bilinen 93 harbi sonrasında Bulgaristan’ın Tırgovişte iline bağlı Opaka kasabasından gelen muhacirler tarafından 1900 senesinde kurulmuştur. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre köy nüfusu 50 hanededir. Dalca, Kocaeli ilinin Kandıra ilçesine bağlıdır.

Dağköy:

1935 yılında imzalanan Romanya göç antlaşmasıyla getirilen muhacirlerin getirildiği eski bir Ermeni köyüdür. Bölgeye daha sonraları farklı Balkan ülkelerinden de gelenler olmuştur. Köyde halen 37 hane yaşamaktadır. Dağköy, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Sultaniye:

Osmanlı-Rus savaşı sonurasında kurulan köylerden biridir. Köy nüfusunu Bulgaristan’dan gelen muhacirler oluşturur. Kervansaray köyü adıyla da bilinmektedir. Köy sakinlerinden aldığımız bilgiye göre köy, 100 haneden oluşmaktadır. Sultaniye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Kurtdere:

Osmanlı-Rus savaşı sonurasında kurulan köylerden biridir. Köy nüfusunu Bulgaristan’dan gelen muhacirler oluşturur. 176 haneden oluşan köyde geleneklerin birçoğu devam etmektedir. Kurtdere, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Mecidiye:

Köy, Eski Cuma ve Pazarcık taraflarından gelen 93 muhacirlerinden oluşur. Alevi-Bektaşi köyüdür. 101 haneden oluşan köyde geleneklerin birçoğu devam etmektedir. Mecidiye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Tevfikiye:

Osmanlı-Rus savaşı sonurasında kurulan köylerden biridir. Köy nüfusunu Bulgaristan’dan gelen muhacirler oluşturur. Köy sakinlerinden aldığımız bilgiye göre köyde yaklaşık 70 hane bulunmaktadır. Tevfikiye, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Pazarlı:

Osmanlı-Rus savaşı sonrasında kurulan köylerden biridir. Köy nüfusunu Bulgaristan’dan gelen muhacirler oluşturur. Köy sakinlerinden aldığımız bilgiye göre köyde yaklaşık 50 hane bulunmaktadır. Pazarlı, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Ambarcı:

Bugünkü yapısını Osmanlı-Rus savaşı sonrasında Bulgaristan’dan gelen muhacirlerin oluşturduğu eski bir Ermeni köyüdür. Köy, 50 haneden oluşmaktadır. Ambarcı, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Akmeşe:

1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Drama çevresinden Kozluca, Gabrova, Meşeli, Horozlu ile Bulgaristan’ın Kırcali bölgesinden gelen muhacirlerin yerleştirildiği eski bir Ermeni köyüdür. Mübadeleye tabi olmayan Batı Trakya sınırları içerisinde yer alan İskeçe sancağı Suyalısı mevkinden de muhacirler yerleşmiştir.

Gabrova’dan 167 kişi, Kurdalan’dan 396 kişi, Kozluca’dan 713 kişi, Meşeli’den 112 kişi Akmeşe’ye gelmiştir. Ancak bazıları su sıkıntısı sebebiyle başka bir mübadil köyü olan Yeniköy’e yerleşmişlerdir.

Ermeniler tarafından Armaş olarak anılan köy mübadillerin gelmesiyle birlikte çevresinde çok fazla meşe olması sebebiyle Akmeşe adı verilmiştir. Köy 70 haneden oluşur. Yunanistan ve Bulgaristan göçmenlerinden sonra Yugoslav göçmenleri de bu bölgede toprak satın alarak bu bölgeye yerleşmişlerdir. Akmeşe, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Kızderbent:

1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Selanik Sarışaban Darovası’ndan yaklaşık 350 hanenin yerleştirildiği eski bir Rum köyüdür. Köy muhtarından edindiğimiz bilgiye göre köyün adının tam olarak bilinemediğidir. Bu konunun hala tartışmalı olduğu ve hakkında çeşitli rivayetler söylendiğidir. Hakim olan görüşe göre, geçmişten günümüze kadar hep kızlar hakim olmuştur. Bu sebeple adı Kızderbent’tir.

Muhtardan aldığımız bilgiye göre 110 haneden oluşmaktadır. Kızderbent, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Yeniköy:

1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Drama kazasından gelen muhacirlerin yerleştirilmesiyle kurulan eski bir Rum köyüdür. Kozluca köyünden gelenlerin birçoğu Hacı Hasan Kozluca önderliğinde Akmeşe’den ayrılarak Yeniköy’e taşınmışlardır. Köy sakinlerinden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 200 haneden oluşan bir köydür. Ancak buraya Karadenizin çeşitli illerinden de son yıllarda göç almıştır. Yeniköy, Kocaeli ilinin Başiskele ilçesine bağlıdır.

Karatepe:

1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Selanik kentinden gelen muhacirlerin yerleştirilmesiyle kurulan eski bir Rum köyüdür. Daha sonrasında Gümülcine ve İskeçe’den de gelen muhacirler olmuştur. Akmeşe’den Gabrovalılar ve Horozluların da bir kısmı gelip bu köye yerleşmiştir. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre yaklaşık 70 hanelik bir köydür. Karatepe, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlıdır.

Tepetarla:

Osmanlı-Rus savaşı sonrasında kurulan köylerden biridir. Buna rağmen köy nüfusunu 1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Selanik kentinden gelen muhacirlerden oluşturur. Bununla birlikte Karadenizliler de bölgede etkin rol oynamaktadır. Sarımeşe’ye bağlanan köyde 52 hanenin yaşadığı bilgisini köy halkından edindik. Tepetarla, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Avcıköy (Merdigöz):

Muhtardan edindiğimiz bilgiye göre; 1924 yılında Hasan Ağa önderliğindeki Drama’nın Sarınç köyünden 150 hane, Margarit köyünden 150 hane olmak üzere toplamda 300 hane mübadilin yerleştirildiği eski bir Ermeni köyüdür. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre 50 hanelik bir köydür. Avcıköy (Merdigöz), Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Arslanbey:

1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Selanik kentinden gelen muhacirlerden oluşur. Bununla birlikte Karadenizliler de bölgede etkin rol oynamaktadır. Köy sakinlerinden aldığımız bilgiye göre 250-300 hanelik bir köydür. Arslanbey, Kocaeli ilinin Kartepe ilçesine bağlıdır.

Yuvacık:

1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Selanik kentinden gelen muhacirlerden oluşur. Bununla birlikte Karadenizliler de bölgede etkin rol oynamaktadır. Köy, 60 haneden oluşmaktadır. Yuvacık, Kocaeli ilinin Başiskele ilçesine bağlıdır.

Döngel:

1924 mübadelesinde Yunanistan’ın Selanik kentinden gelen muhacirlerden oluşur. Bununla birlikte Karadenizliler de bölgede etkin rol oynamaktadır. Köy halkından aldığımız bilgiye göre nüfusun sadece 20 hane kadarı Balkan muhaciridir. Döngel, Kocaeli ilinin Başiskele ilçesine bağlıdır.

İslamköy:

1924 mübadelesinde Yunanistan’dan gelen muhacirlerden oluşur. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre 40 hanelik bir köydür. İslamköy, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Gündoğdu:

1924 mübadelesinde Yunanistan’dan gelen muhacirlerden oluşan eski bir Rum köyüdür. Muhtardan aldığımız bilgilere göre ilk kuruluşta hane sayısı 150’dir. Eski adı Mağlıç olmakla birlikte mübadeleye tabi tutulan Rumlardan kalmıştır. Köyün şimdiki adının da bir hikayesi vardır. Anlatılana göre, köye gelen mübadillerden Tahsin Hoca’nın ‘Kalkın ağalar namaza. Gün doğdu! Gün doğdu!’ demesiyle birlikte öyle kalmıştır.

Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre köy, 300 haneden oluşmaktadır. Gündoğdu, Kocaeli ilinin İzmit ilçesine bağlıdır.

Oluklu:

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı olarak bilinen 93 harbi sonrası 39 hane Boşnak halkın geldiği Manav yerleşimidir. Boşnakça köyün yaşlıları tarafından halen konuşulmaktadır. Oluklu, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Taşağıl Boşnak Köyü

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı olarak bilinen 93 harbi sonrası bu köye gelen Boşnaklar tarafından kurulmuştur. Kaynak kişiden edindiğimiz bilgiye göre yaklaşık 32 hanelik bir köydür. Taşağıl, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Tahtalı:

1895 yılında yaklaşık 40 hane Boşnak halkın geldiği manav yerleşimidir. Tahtalı, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

İnebeyli:

1895 yılında yaklaşık 12 hane Boşnak halkın geldiği manav yerleşimidir. İnebeyli, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Dereköy:

1895 yılında yaklaşık 13 hane Boşnak halkın geldiği manav yerleşimidir. Dereköy, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

İhsaniye:

Köy, 1878 Berlin Antlaşması sonrası gelen Boşnaklar tarafından kurulmuştur. Köyün tamamına yakını Boşnak’tır. İhsaniye, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Semetler:

1878 Berlin Antlaşması sonrası gelen 4 Boşnak aile tarafından kurulmuştur. Köy nüfusu 100 haneden oluşur. Köyde eski Boşnakça konuşulsa da genç nüfus bilmemektedir. Semetler, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Karapınar:

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı olarak bilinen 93 harbi sonrası bu köye gelen Boşnaklar tarafından kurulmuştur. Halkın tamamı Boşnak’tır. Kültürlerini korumuşlardır. Boşnakça hala yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye köy, 50 haneden oluşmaktadır. Karapınar, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Hayriye :

Köy, 1878 Berlin Antlaşması sonrası gelen Boşnaklar tarafından kurulmuştur. Köy 83 haneden oluşur. Halkın tamamı Boşnak’tır. Kültürlerini korumuşlardır. Boşnakça hala yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Hayriye, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Yalakdere:

1924 nüfus mubadelesinden sonra Yunanistan Karacaova’dan gelen Pomakların oluşturduğu eski bir Ermeni köyüdür. Pomakça hala yaygın bir şekilde konuşulmaktadır. Kaynak kişiden aldığımız bilgiye göre köyde yaklaşık 150 hane yaşamaktadır. Yalakdere, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Valideköprü:

Köy, 1878 Berlin Antlaşması sonrası gelen Boşnaklar tarafından kurulmuştur. Daha sonra Karacaova ve Selanik’ten de Pomaklar gelip yerleşmiştir. Köy, Boşnak ve Pomak halktan oluşur. Halk Pomakça’yı da Boşnakça’yı da iyi bilir.Köy sakinlerinden edindiğimiz bilgiye göre köyde 45 hane yaşamaktadır. Valideköprü, Kocaeli ilinin Karamürsel ilçesine bağlıdır.

Kaynak:. https://9lib.net/document/ozl12x2y-kocaeli-ili-balkan-muhacir-agizlari.html

YORUM YAP