İlk Bosna Kralı I.Tvrtko .. » Boşnak HaberBoşnak Haber

12 Haziran 2024 - 15:09

İlk Bosna Kralı I.Tvrtko ..

İlk Bosna Kralı I.Tvrtko ..
Son Güncelleme :

10 Ekim 2016 - 9:45

Hazırlayan : Arda KARAMAN

Stephen I. Tvrtko Kotromanić ilk Bosna Kralıdır. Kotromanić hanedanına mensuptur. 1353’de Tvrtko amcası II. Stephen’ın yerini Bosna Ban’ı olarak aldı. 1373’de komşusu olan Sırp İmparatorluğu’nun kalıntılarını fethetti ve 1377 yılında kendisini Bosna ve Sırbistan Kralı ilan etti.

Tvrtko ile Bosna Krallığı’nın genişlemesi devam etti, tüm Pomorje’yi kontrol etti. 1382 yılında Kral Louis’in ölümü ve Kraliçe Mary yönetime katıldı. ardından Macaristan’da ki krizden yararlanmak için izin verdi. Sonra 1385’den 1390’a kadar acı savaşın ardından, Tvrtko Slovenya, Dalmaçya ve Hırvatistan’ın büyük kısmını fethetmeyi başardı.

1389’da ki Kosova Savaşı’nın ardından Sırbistan’da ki zayıf iddiası kurgu haline geldi. 1391 yılında onun ölümü Slovenya, Dalmaçya ve Hırvatistan’ın üzerinde ki etkisi katılaşmadan engellendi. Tvrtko onların uzak sınırlarına kadar Ortaçağ Bosna’sını genişletti. Ülkesinin en büyük Ortaçağ hükümdarlarından biri olarak kabul edilir.

Ban’ın anlamı 

Ban; bey, küçük bey, voyvoda, prens gibi anlamlara gelmektedir. Osmanlı Devleti’nde Macaristan tarafındaki beylere bu unvan verilmiştir. Ayrıca ban, büyük bir eyaletin idarecisi veya valisi konumunda olan kişidir. Bu unvan, balkanların doğusunda, Bosna, Hırvatistan ve Slovenya gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılır (Albayrak 2004: 27; Malcolm 1995: 9). Kanaatimizce, bu açıklamalar kısmen doğruluk değeri taşımaktadır. Çünkü Bogomilizm konusunda yaptığımız araştırmalarda “ban” unvanının daha ziyade Bosna’daki yönetici konumunda olanlar için kullanıldığını gördük. Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya gibi diğer devletlerde ise Knez, Zupan (Župan) Voyvoda gibi unvanlar kullanılmıştır.

YORUM YAP