BOSNALI HIRVATLARIN BOŞNAK KATLİAMI » Boşnak HaberBoşnak Haber

5 Şubat 2023 - 00:46

BOSNALI HIRVATLARIN BOŞNAK KATLİAMI

BOSNALI HIRVATLARIN BOŞNAK KATLİAMI
Son Güncelleme :

13 Ocak 2023 - 23:44

BOSNALI HIRVATLARIN BOŞNAK KATLİAMI

11 Ocak 1993 tarihinde, Hırvat Savunma Konseyi (HVO) ve Hırvat Ordusu (HV) Gornyi Vakuf ile Duşa, Hrasnica, Uzriçye ve Jdrimci köylerine genel bir saldırı başlatarak Boşnaklara katliam başlattı.
■ Na današnji dan, 11. januara 1993., Hrvatsko vijeće obrane i Hrvatska vojska započele su opći napad na Gornji Vakuf i sela Duša, Hrasnica, Uzričje i Ždrimci.

GORNYİ VAKUF’TAKİ İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇLARI İLE İLGİLİ OLARAK LAHEY ADALET DİVANI ULUSLARARASI MAHKEMESİ ICTY KARARI :

Belirtilen eylemler, davranışlar, eylemler ve ihmallerle ve ayrıca 15-17, 17.1-17.6, 39 ve 218-230 paragraflarında belirtildiği gibi, JADRANKO PRLICĆ, BRUNO STOJIĆ, SLOBODAN PRALJAK, MILIVOJ PETKOVIĆ ve VALENTIN ĆORIĆ şunlardan sorumludur:

Aşağıdaki suç eylemleri: 1. maddede isnat edildiği şekliyle zulüm; cinayet (sayı 2); kasıtlı olarak yaşamdan mahrum bırakma (nokta 3); insanlık dışı eylemler (zorla nakil) (sayı 8); sivillerin yasadışı transferi (nokta 9); kapatma (madde 10); sivillerin yasa dışı tutuklanması (sayı 11); insanlık dışı eylemler (gözaltı koşulları) (12. madde); insanlık dışı muamele (gözaltı koşulları) (sayı 13); zalimce muamele (gözaltı koşulları) (sayı 14); insanlık dışı eylemler (nokta 15); insanlık dışı muamele (nokta 16); zalimce muamele (sayı 17); mülkün büyük ölçekli imhası (sayı 19); ahlaksız yıkım (nokta 20); din veya eğitim amaçlı kurumları yıkmak veya kasıtlı olarak zarar vermek (madde 21); mülke el konulması (madde 22); ve yağma (nokta 23). (Kaynak: ICTY)
■ Gorenavedenim radnjama, ponašanjem, postupanjem i propustima, te kao što se dalje navodi u paragrafima 15-17, 17.1-17.6, 39 i 218-230, JADRANKO PRLIĆ, BRUNO STOJIĆ, SLOBODAN PRALJAK, MILIVOJ PETKOVIĆ i VALENTIN ĆORIĆ snose odgovornost za sljedeća krivična djela: progone, kao što se tereti u tački 1; ubistvo (tačka 2); hotimično lišavanje života (tačka 3); nehumana djela (prisilno premještanje) (tačka 8); protivpravno premještanje civila (tačka 9); zatvaranje (tačka 10); protivpravno zatočenje civila (tačka 11); nehumana djela (uslovi zatočenja) (tačka 12); nečovječno postupanje (uslovi zatočenja) (tačka 13); okrutno postupanje (uslovi zatočenja) (tačka 14); nehumana djela (tačka 15); nečovječno postupanje (tačka 16); okrutno postupanje (tačka 17); uništavanje imovine velikih razmjera (tačka 19); bezobzirno razaranje (tačka 20); uništavanje ili hotimično nanošenje štete ustanovama namijenjenim religiji ili obrazovanju (tačka 21); oduzimanje imovine (tačka 22); i pljačkanje (tačka 23). (Izvor: ICTY)

(Afan Abazobiç paylaşımından alıntı)

 

Nusret Sancaklı 

YORUM YAP