Boşnaklar Karadağ'da Ne Vatandaş Ne de Millet !! » Boşnak HaberBoşnak Haber

28 Şubat 2024 - 11:34

Boşnaklar Karadağ’da Ne Vatandaş Ne de Millet !!

Boşnaklar Karadağ’da Ne Vatandaş Ne de Millet !!
Son Güncelleme :

19 Mart 2023 - 23:25

Yazan: Dr. Harun Haciç
Bir 1 kişi ve yazı görseli olabilir
(Benzer durum Türkiye’de yürütülen Karadağlılaştırma projesi için de söz konusu; kim bu Türkiye’deki soy olarak Boşnak/Arnavut veya bölge olarak Sancak kökenliler olup “Biz Karadağlıyız” diyenler ?)
Karadağ’daki “Bosna Konseyi”nin adı (Ulusal, halk, vatandaş vb. olup olmadığını belirtmeden), örneğin hangi tahıl olduğunu özellikle belirtmeden “tahıl pazarı” demek gibi bir şey oluyor. İyi de bu tahıl ne? Buğday mı, arpa mı, yulaf mı?
Veya örneğin sanki yeni doğmuş bir çocuğun doğum kütüğüne adını değil de soyadını yazıyormuşsunuz gibi !?
Bu nedenle, şu soru ortaya çıkıyor;
Karadağ’daki Boşnaklar henüz bir halk ve ulus olduklarına karar vermediler mi ?
Bu nedenle “en yüksek temsili organları” adına bu terimden bahsetmiyorlar.
Ya da belki Karadağ Devletini (bu şekilde) “ulusal referansları” ile rahatsız etmek istemiyorlar ya da kim bilir, belki de bu çalkantılı zamanlarda kendi kimliklerinin net ve kesin olarak tanımlanmış bir tanımına sahip olmamanın en iyisi olduğunu düşünüyorlar.
(Türkiye’deki Karadağcılar gibi; çıkarları uğruna net ve kesin olarak kendilerini tanımlayamıyorlar; Türk mü, Boşnak mı, Arnavut mu, hiç olmadığı Karadağlı mı veya bazıları gibi gizlemeye çalıştıkları Sırplar mı ? En iyisinin ne olduğu sorusunun cevabı, hem hepsi olmak hem de hiçbiri olmamak mı ?)
Bunlar, bu “ulusal topluluğun” üyeleri, yani Karadağ’daki Boşnaklar, günlük konuşmalarında genellikle bir “azınlık ulusu” olduklarını söylerler; bu, onların genel olarak diğer Boşnaklarla ilgili ve aynı olan, bağımsız, tamamen oluşturulmuş ve “kendi kendine yeterli” bir etnik varlık oldukları anlamına gelir.
Ancak Karadağ’daki “Boşnak Konseyi”nin adı söz konusu olduğunda bazı önemli tutarsızlıklar gözümüze çarpıyor: Yani bu konseyin adı bu haliyle doğru mu, yasal mı, açık mı, eksiksiz mi, normal mi, yeterli mi? Ayrıca, neden bu isim “Boşnak Konseyi” olarak söyleniyor da, örneğin, “Boşnak Ulusal Konseyi” veya “Boşnak Ulusal Konseyi” diye ifade edilmiyor?
(Türkiye’deki Karadağcılarda benzer problem gözlendi. Kurdukları dernek isimleri temelsiz; ….. Karadağ Göçmenleri Derneği dediler ama, kimse Karadağ’dan göç etmemiş, Sırbistan Göçmenleri Derneği adı altında da kimse dernek kurmadı. Yugoslavya Göçmenleri ismi vardı ki temeli olan bir isimdi, çünkü resmi olarak 1950’den sonra gelenler resmi olarak Yugoslavya Federal Devleti’nden geldiler. Baktılar ki bu isim tutmadı ardından hiç temeli olmayan Karadağ Göçmenleri adı altında dernek kurdular. Bu “Karadağ” hangi Karadağ? 2006″da kurulan Karadağ mı? 1945 te kurulup 1992 de son bulan Karadağ Federal Devletçiği mi? 1918-1945 arası Karadağ diye bir devlet yoktu ! 1878’de kurulup 1918’de biten Karadağ Krallığı mı? Hangisi ? Kaldı ki hangisi olursa olsun “Biz Karadağlıyız” diyenlerin büyük çoğunluğu Sancak’tan geldi, kimse Karadağ Bölgesi’nden veya hangi isim altında olursa olsun Karadağ Devleti ile yapılmış bir antlaşma ile gelmedi !)
Son olarak, Boşnak Konsey’in adından bile ne tür bir organ, kuruluş veya konsey, bir çeşit konsey olduğu anlaşılabiliniyor mu?
 
Yazının tam metni, Bosnjaci.Net

 

sayfasında Boşnakça olarak okunabilir.

YORUM YAP