Sancak ve Sancaklı Boşnakların Yok Edilme Planında Priboy Örneği. » Boşnak HaberBoşnak Haber

3 Haziran 2023 - 21:34

Sancak ve Sancaklı Boşnakların Yok Edilme Planında Priboy Örneği.

Sancak ve  Sancaklı Boşnakların  Yok  Edilme Planında  Priboy Örneği.
Son Güncelleme :

22 Nisan 2023 - 14:33

SANCAK VE SANCAKLI BOŞNAKLARIN YOK EDİLME PLANINDA PRİBOY ÖRNEĞİ.
 
Büyük Sırbistan planları içinde olmazsa olmaz olan Sırbistan’ın Bosna ile olan sınırlarında, özellikle Sancak Bölgesi’nde Boşnak nüfus barındırmamaktır.Tarihi gerçekler küstahça tahrif ediliyor.20. yüzyılın başlarında %100 oranında şehirde sadece Boşnakların yaşadığı Bosna’nın Sancak Bölgesi ile bağlantı kapılarından biri olan Boşnak kasabası olarak bilinen Priboy, günümüz 21. yüzyılın başlarında toplam nüfus içindeki oranı azalarak %14,4 kadar indirilmiş ve Boşnakların tamamının yok edilmesi amaçlanmaktadır.
 
2011 nüfus sayımına göre:
Sırplar: 20.582 kişi – %75.86
Boşnaklar: 3.811 kişi – %14.04
 
1912’de Priboy’un işgalinden hemen sonra Boşnaklar zulme ve soykırıma maruz kaldılar.İşgal edilene kadar Priboy Bosna’ya aitti.İkinci Dünya Savaşı’nda Priboy, soykırım suçunun toplu olarak işlenmesi açısından Sırbistan’da ilk sırada yer aldı.Boşnak nüfusun yarısından fazlası yok edildi.20. yüzyılın son on yılının başında (1992) yarısından fazlası sınır dışı edildi ve 23 Boşnak öldürüldü.Son 20 yılda, Priboy’un her zaman bir Sırp şehri olduğunu gelecek nesillere sunmak ve anlatmak isteyen yalanlara ve efsanelere dayanan bir dizi kitap yazdırıldı.
 
Bu yalanlardan birinde, Pozegrmec’teki caminin Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1870’den itibaren inşa edilen ikinci cami olduğu yazdırılmıştır.Evliya Çelebi’nin 1662’de bahsettiği camiler ve 1590’dan Zabrnyica’daki cami gibi 1870’den önce yapılan Plasca, Hlapovici, Hambarini, Kalafati ve Godyesina camileri hakkındaki gerçekler gizlenmiştir.
 
Priboy’da 1939’dan önce hiçbir zaman bir Ortodoks kilisesi yoktu, ancak bu kilise yazdırılan yalan tarih kitaplarında 1878 Priboy ile ilgili çizilen sahte resimler içinde gösteriliyor.Orta Çağ Bosna’nın Priboy kasabasındaki Bogumil Bosnalı Stecak mezar taşları Nekropolü (tarihi mezarlık), Ortodoks Sırp mezar taşları olarak ilan ediliyor.
Oysa Arkeologların Steçak altındaki mezarlar içinden çıkardıkları Boşnak Alfabesi Bosançitsa ile yazılı muskalar ve dua metinleri o mezarlarda yatanların Bogumil Boşnyaninler (Orta Çağ Boşnak ataları) olduklarını gösteriyor.
Bu bölgedeki gerçek tarih ile Boşnak kültürünün izleri aktif olarak siliniyor ve bugün bu şehirde Boşnakların var olduğu pek söylenemez.
 
Boşnakları belediye meclisinde temsil eden 10 kadar üye yapılan baskılar ve siyasi destekler sonucu maalesef Boşnaklar içinden değil, Boşnak olup Sırp tarafında olanlardan seçtiriliyor.Bunun yanında 2011 yılındaki nüfus sayımında 1.900 kadar Boşnak %5 oranı ile kendilerini Müslüman milletinden olarak beyan etmişler.
 
Müslüman milliyeti diye bir milliyet yoktur !
Ortodoks milleti, Katolik milleti, Budist veya Ateist milleti olmadığı gibi. Müslüman, hangi milletten olursa olsun İslam Dini’ne inanlara denir.Priboy’da kendilerini Müslüman olarak beyan edenler ya Müslüman Boşnaklar ya Müslüman Sırplardır ya da Müslüman olan başka millettendir. Yukarıda yazıldığı gibi Priboy’da eskiden Sırplar yaşamadıklarına göre bu insanlar Müslüman Sırplar olamaz. Hepsi Boşnak olup uygulanmakta olan asimilasyon politikaları gereği asıl mesele Boşnak kimliğini yok etmektir. Kendilerine Sırp olmadıkları için Sırp diyemeyenler, kendilerine siyasi ve maddi çıkarlar uğruna Boşnak oldukları da söylensin istenmediği için “Biz Müslüman milletiyiz” diyerek bilim ve akıl dışı bir kimlik oluşturuluyor !?
Bu politika tüm Sancak Boşnakları üzerinde uygulandığı gibi bunun yansımalarını Türkiye’ye göçürülmüş olan bazı çıkarcı Sancaklılarda da görülüyor.
Hedef ne pahasına ve ne şekilde olursa olsun tarihi Bosna toprağı Sancak’ı ve üzerinde yaşayan Boşnakları tarih sahnesinden silmektir.
(Kaynak: Sancaklı tarihçi ve yazar Džemo Halilagiç’in “Tarih küstahça tahrif ediliyor” yazısı)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YORUM YAP