ORTAÇAĞ BOŞNAKLARININ İNANÇLARI: ARİANİZM VE BOGUMİLİZM » Boşnak HaberBoşnak Haber

20 Temmuz 2024 - 03:54

ORTAÇAĞ BOŞNAKLARININ İNANÇLARI: ARİANİZM VE BOGUMİLİZM

ORTAÇAĞ BOŞNAKLARININ İNANÇLARI: ARİANİZM VE BOGUMİLİZM
Son Güncelleme :

19 Şubat 2023 - 18:33

Bogumiller/Bosna ve Katharlar/Fransa:
İsa Mesih’in kurtarıcı gücüne inanan, ancak radikal biçimde düalist bir dünya görüşüne yaptıkları vurguyla ana akım Hıristiyanlıktan ayrılan Hıristiyanlardı. Bosna’daki Bogomil ve Fransa’daki Kathar doktrininin merkezinde, varoluşun iyi ve kötü arasındaki bir savaşa dayandığı inancı vardı. Bu düalizm iki biçim aldı.
İlki, Tanrı’nın (iyiliğin gücü) nihai otorite olduğu ve Şeytan’ın (kötülüğün gücü) Tanrı’nın emrinde olduğu hafifletilmiş bir düalizmdi.
Diğer biçim, iyinin ve kötünün her zaman bir arada var olduğunu savunan mutlak bir düalizmdi. Her iki sistemde de Katharlar, Tanrı’nın manevi alemin yaratıcısı olduğuna, ancak dünya ve bedensel varoluş dahil olmak üzere maddi yaratımdan Şeytan’ın sorumlu olduğuna inanıyorlardı.
Ruh teknik olarak manevi aleme aittir, ancak düştü ve Şeytan tarafından insan vücuduna hapsedildi. Katharizme göre Adem ve Havva esir alınan ilk ruhlardı. Kathar efsanesi, Adem ve Havva’nın cinsel baştan çıkarma yoluyla Şeytan’a boyun eğdiğini anlatır.
Cathar inancı ayrıca, ruhsal ruhların düşüşünün cinselliğin ifadesiyle güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu ve bedende hapsedilmenin, düşmüş ruhun açık cinselliği için bir ceza olduğunu savundu.
Kathar dini uygulamasının amacı, ruhun bedensel hapishanesinden kurtulabilmesi ve ruhani aleme geri dönebilmesi için cinsel günahının kefaretini ödemesiydi.
 
Arianizm:
Üç farklı kişinin tek bir Tanrılıkta birleştiği doktrini olan Üçlü Birlik kavramı pahasına Tanrı’nın birliğini vurgulaması nedeniyle genellikle Üniteryen teolojinin bir biçimi olarak kabul edilir.Arius’un temel öncülü, yalnızca kendi kendine var olan (varlığı başka hiçbir şeye bağlı olmayan) ve değişmez olan Tanrı’nın benzersizliği idi; Kendi kendine var olmayan Oğul, bu nedenle kendi kendine var olan ve değişmez Tanrı olamaz. Tanrılık benzersiz olduğu için paylaşılamaz veya iletilemez.
Uluhiyet değişmez olduğu için, değişken olan Oğul, bu nedenle, yoktan varlığa çağrılan ve bir başlangıcı olan bir yaratık olarak görülmelidir. Ayrıca, Oğul sonlu olduğundan ve varoluşun farklı bir düzeninden olduğundan, Oğul Baba hakkında hiçbir doğrudan bilgiye sahip olamaz.
 
Nusret SANCAKLI

YORUM YAP