Gusinje-Sancak 'tan Türkiye'ye Değişik Zamanlarda Yapılan Göçler » Boşnak HaberBoşnak Haber

7 Ağustos 2022 - 22:46

Gusinje-Sancak ‘tan Türkiye’ye Değişik Zamanlarda Yapılan Göçler

Gusinje-Sancak ‘tan Türkiye’ye Değişik Zamanlarda Yapılan Göçler
Son Güncelleme :

11 Mayıs 2021 - 21:04

Muhadžeri Gusinja 1912.godine ( 1912 Yılında Gusinje’den Türkiye’ye Göç Edenler)

1. Murat (Haljilja) Čekić sa porodicom -Izmir
2. Junuz-aga Seferagić sa porodicom -Izmir;
3. Ejup Bektesević sa porodicom -Ankara;

1913 yılında Gusinje’den Türkiye’ye Göç Edenler
(Muhadžeri Gusinja 1913.godine)
1. Sulejman-aga Ibrahimagić sa porodicom -Izmir;
2. Ismet-Aga Ibrahimagić sa porodicom -Bursa;
3. Agan Koljenović sa porodicom -Izmir;
4. Tafilj Koljenović sa porodicom -Izmir;
5. Avdo Koljenović sa porodicom -Izmir;
6. Ramiz Ferhatović sa porodicom -Izmir;
7. Ibrahim Ferhatović sa porodicom -Izmir;
8. Šabo Ljačković sa porodicom -Ankara;
9. Bećir-aga Bumbarević sa porodicom -Istambul;
10. Šefket-aga Bumbarevič sa porodicom -Istambul;
11. Emin-aga Bumbarević sa porodicom -Istambul;
12. Redžep-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
13. 0sman-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
14. Ismail-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
15. Abaz-aga Bašagić sa porodicom -Izmir;
16. Selman Godijević sa porodicom -Bergama;
17. Izet Godijević sa porodicom -Bergama;
20. Tufik ef. Kurtić sa porodicom -Istambul;
21. Džafer-aga Kurtić sa porodicom -Istambul;
22. Kamber Nosović sa porodicom -Afion;
23. Hashim Nosović sa pordicom -Afion;
24. Jašar Laćić sa porodicom -Burhanija;
25. Ragip Numanović sa porodicom -Bursa;
26. Hazir Numanović sa porodicom -Bursa;
27.Muzafer Šapunović sa porodicom -Karamursel;
28.Avdo Šapunović sa porodicom -Karamursel;
29. Nuro Tafiljović sa porodicom -Rize;
30. Rizo Tafiljović sa porodicom -Rize;
31. Ekrem ef. Radić sa porodicom -Ankara;
32. Hakija Radić sa porodicom -Ankara;
33. Jusuf Komatina sa porodicom -Eskisehir;
34. Omer Komatina sa porodicom -Eskisehir;
35.Abdurahim-Aga Smakočević sa porodicom -Kai¬seri;
36. Agan-aga Smakočević sa porodicom -Kaiseri;
37. Bešiir-Aga Smakočević sa porodicom -Kaiseri;
38. Džemaludin-aga Smakočević sa porodicom -Si¬vas;
39. Ejup-Aga Smakočević sa porodicom -Sivas;
40. Kasim Koka sa porodicom -Istambul;
41. Sabahudin-aga Birulić sa porodicom -Bursa;
42. Ćerim-aga Birulić sa porodicom-Bursa;
43. Murat-aga Birulić sa porodicom -Bursa
44. Kaplan-aga Birulić sa porodicom -Bursa;
45. Muharem Hasanović sa porodicom -Jozgat;
46. Amir Hasanović sa porodicom -Jozgat;
47. Sadik Muminović sa porodicom -Bergama;
48. Džemail Muminović sa porodicom -Bergama;
49. Emrulah Muminović sa porodicom -Bergama;
50.Fetah Tahirović sa porodicom -Elazig;
51. Junuz Tahirović sa porodicom -Elazig;
52. Husein Ćatović sa porodicom -Samsun;
53. Mustafa Ćatović sa porodicom -Samsun;

1914 yılında Gusinje’den Türkiye’ye Göç Edenler

(Muhadžeri Gusinja 1914.godine)
1. Alija Rašić sa porodicom -Kutahija;
2. Mustafa-Mujko Rašić sa 26 članova porodice -Ku¬tahija;
(Sin Alije Rašića-Cano, u periodu vladavine Kemala¬ Paše Ataturka 1923-1938.godine bio je General Tur¬ske Vojske)
Alija Rašić bio je gradonačelnik grada Kutahije.
3. Rustem-Aga Muratagić sa porodicom – Kushadasi;
4. Mehmed-Medo Šujak sa porodicom – Jederne;

1925 yılında Gusinje’den Türkiye’ye Göç Edenler

(Muhadžeri Gusinja 1925.godine)

1. Šaban Čekić sa porodicom -Bursa;
2. Mehmed-Medo Vukelj sa porodicom -Konja, lzmir;
3. Derviš Karalić sa porodicom -Konja, Istambul;
4. Mehmed Dervišević sa porodicom -Kutahija;
5. Bajram Bajro Dervišević sa porodicom -Kutahija;
6. Alija Čekić sa porodicom -Nide;
7. Ibrahim Čekić sa porodicom -Nide;
8. Šaćir Nikočević sa porodicom -Jederne;
9. Jusuf Krivšić sa porodicom -1stambul;
10. Hasan Borikić sa porodicom -Eskishehir;
11. Salih Čkulić sa porodicom -Istambul;
12. Ramiz Pejić sa porodicom -Ankara;
13. Islam Tuzić sa porodicom -Izmir;
14. Feriz Gatanin sa porodicom -Jederne;
15. Avdo Gatanin sa porodicom -Jederne;
16. Mehmed Džukelić sa porodicom -Jederne;
17. Ramo Kantulić sa porodicom -Bergama;
18. Osman Kantulić sa porodicom -Bergama;
19. Sejdo Kantulić sa porodicom -Berganna;
20. Rasim Kantulić sa porodicom -Bergama;
21. Rašit Metović sa porodicom -Izmir;
22. Murat Metović sa porodicom -Izmir;
23. Jakup Metović sa porodicom -Izmir;
24. Hamdija Muratjanjić sa porodicom -Istambul;
25. Zuvdija Muratjanjić sa porodicom -Istambul;
26. Ruždija Muratjanjić sa porodicom -Istambul;
27. Omer Aga Šehovic sa porodicom – Istambul
28. Šaćir Aga Šehović sa porodicom – Istambul
29. Zejnel-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom – Izmir;
30. Tahir-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom – Izmir;
31. Ismail Seferagić-Kurtagić sa porodicom -Izmir;
32. Ibrahim-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom -Izmir;
33. Selim-Aga Seferagić-Kurtagić sa porodicom -Izmir;
34. Bećir Baljić sa porodicom -Izmir;
35. Zećir Baljić sa porodicom -Izmir;
36. Harun Golević sa porodicom -Konja;
37. Selman Golević sa porodicom -Konja;
38. Redžo Golević sa porodicom -Konja;
39.Vejsel-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
40. Elmaz-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
41. Alija-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
42. Bajram-Aga Muratagić sa porodicom -Bursa;
43. Sulejman Maljević sa porodicom -Yozgat;
44. Bahtijar Maljević sa porodicom -Yozgat;
45. Nuro Maljević sa porodicom -Yozgat;
46. Mehmet Miljević sa porodicom -Denizli;
47. Ajdin Miljević sa porodicom -Denizli;
48. Haljilj Miljević sa porodicom -Konja;
49. Huso Miljević sa porodicom -Konja’
50. Rifat Miljević sa porodicom -Konja;
51. Bajram ef. Miljević sa porodicom -Konja;
52. Abo Mehmedov Gruda sa porodicom -Tire;
53. Hamdija ef. Gruda sa porodicom -Tire;
54. Bajram-Aga Sadić sa porodicom -Bergama;
55. Abdulah-Aga Sadić sa porodicom -Bergama;
56. Murat Nušević sa porodicom -Yozgat;
57. Šećo Nušević sa porodicom -Yozgat;
58. Idriz Nušević sa porodicom -Yozgat;
59. Hasan Nušević sa porodicom -Afion;
60. Selim Nušević sa porodicom -Afion;
61. Šaban ef. Musić sa porodicom -?
62. Numan Musić sa porodicom -?
63. Sejdo Musić sa porodicom -?
64. Ibrahim Musić sa porodicom -?
65. Alija Deljanin sa porodicom– Istambul

1928 yılında Gusinje’den Türkiye’ye Göç Edenler

(Muhadžeri iz Gusinja 1928.godine)
1. Adem Đukanović sa porodicom -Jederne;
2. Šaban Laličić sa porodicom -Jederne;
3. Jusuf Laličić sa porodicom -Izmir;
4. Nuško Hadžijaljević sa porodicom -Istambul;
5. Muharem Nikočević sa porodicom -Jedere i lzmir;
6. Fejzo Nikočević sa porodicom -Jederne i lzmir;
7.Zajo Nikočević sa porodicom –Jederne i lzmir;
8. Rustem Nikočević sa porodicom -Izmir;
9. Ramo Nikočević sa porodicom -Jederne ;
10. Tahir Nikočević sa porodicom -Jederne;
11. Alija Nikočević sa porodicom -Izmir;
12. Ahmet Gruda-Zolotić sa porodicom -Elazig;
13. Hamo R.Čekić sa porodicom -Istambul.

1934 yılında Gusinje’den Türkiye’ye Göç Edenler

(Muhadžeri iz Gusinja 1934.godine)
1. Dino Pjetrović sa porodicom -Jederne;
2. Osman Pjetrović sa porodicom -Jederne;
3. Galib Pjetrović sa porodicom -Jederne;
4. Emin Pjetrović sa porodicom -Jederne;
5. Tahir Gačević sa porodicom -?
6. Ibro J. Laličić sa porodicom -Izmir;
7. Jazo Omeragić sa porodicom -Istambul;
8. Ahmet-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
9. Avdulah-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
10. Bahtijar-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
11. Sulejman-aga Omeragic sa porodicom -Izmir;
12. Ibrahim-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
13. Jakup-aga Omeragić sa porodicom -Izmir;
14. Junuz Kastrat sa porodicom -Jederne;
15. Hasan Kastrat sa porodicom -Jederne;
16. Emin-aga Arslanagić sa porodicom -Istambul;
17. Adem-aga Kurtagić sa porodicom -Izmir;
18. Hasan-aga Kurtagić sa porodicom -Izmir;
19. Omer Aga Kurtagić sa porodicom – Izmir;
20. Ramo Ljucević sa porodicom – Ankara;
21. Osman Ljucević sa porodicom – Ankara;
22. Redžo Zakić sa porodicom -Bursa;
23. Mustafa Zakić sa porodicom -Bursa;
24. Hajrudin Radončić sa porodicom -Ankara;
25. Jupo Dervov Radončić sa porodicom -Izmir;
26. Džema Kurtagić sa porodicom -Izmir;
27. Ethem Kurtagić sa porodicom -Izmir.
28. Halim Bektešević sa porodicom – Manisa
29. Ramiz Bektešević sa porodicom – Manisa

Kaynak: bosnjaci.net

YORUM YAP