Boşnaklar Slavca'yı ne zaman konuşmaya başladı ? » Boşnak HaberBoşnak Haber

17 Nisan 2024 - 04:35

Boşnaklar Slavca’yı ne zaman konuşmaya başladı ?

Boşnaklar Slavca’yı ne zaman konuşmaya başladı ?
Son Güncelleme :

15 Mart 2022 - 18:30

Soru :Arnavutça İlirce mi ?
Boşnaklar Slavca’yı ne zaman konuşmaya başladı ?
 
Arnavutça, İlirce değildir. İllirce’nin bir koludur. Ayrıca İlirler Batı Yunanistan’dan Slovenya’ya kadar irili ufaklı 25 kadar kabileden oluşan büyük bir kavim idi. Ortak dilleri olmasına rağmen farklı lehçe ve farklı dillerde de konuşuyorlardı. Romalılar döneminde M.Ö. 59 yılında çıkan büyük İlir isyanı 70 yıl kadar sürmüş ve M.S. 9 yılında 4 büyük İlir kabilesinden 3’ünün liderlerinin, Romalılar tarafından satın alınması sonucu isyan sona erdirilmiştir (M.Ö 168 -33 yıllarında İlirlerin yaptığı çetin savaşlar sonucunda İlirya tamamen Roma idaresine girmiştir.) Bosna nehri civarında yaşayan İlir kabilesi Deasitiatitler isyanın başını çektiklerinden Romalıların gazabına uğramış, diğer kabilelere de İlirce konuşmaları yasaklanmıştı ve Romalılardan sonra Bosna’da hakimiyet kuran Gotlar, Hunlar, Avarlar, Franklar, Bizanslılar, Peçenekler ve etrafını çeviren Slavların dilleri ticaret yollarının geçtiği Bosna’da konuşulmuş, 1.000 yıllık bir zaman içinde de antik İlirce unutulmuştur. Ancak hakimiyet kuran halklardan uzakta dağlık bölgelerde yaşayan İlirlerden sadece Arnavutların ataları dillerini yaşatmışlardır. Bugün Çin’de 2 resmi dil konuşulur ama, bölgelere göre onlarca farklı dili Çinliler konuşurlar. İlirlerde de benzer bir durum vardı. Genel konuşulan İlirce henüz çözümlenmedi. Boşnakların Slavca konuşmaları Brezilyalıların Portekizce konuşmaları gibidir. Hakim devletin, halkın konuştuğu dil yerli dilleri unuttırur. Brezilya’da yerel kabileler yavaş yavaş dillerini unutuyorlar. 8. asırdan sonra Batı Balkanlarda Slav nüfusu çok artmış ve ticaret Slavca’da yapılmaya başlanmıştı. Etrafı Slavlarla çevrili Bosnalılar bu dili kabul etmiş ve geliştirmişlerdi. Çünkü Bosançitsa Alfabeleri vardı. Slavlar 10. asırda alfabeye Ortodoks Papaz ve bilim adamı olan Kiril ve Metodias kardeşlerin Kiril Alfabesini oluşturduktan sonra sahip oldular.

YORUM YAP