KARADAĞ'DAKİ BOŞNAKLARIN GERÇEĞİ » Boşnak HaberBoşnak Haber

25 Haziran 2022 - 18:06

KARADAĞ’DAKİ BOŞNAKLARIN GERÇEĞİ

Son Güncelleme :

19 Aralık 2021 - 1:59

KARADAĞ’DAKİ BOŞNAKLARIN GERÇEĞİ
KARADAĞ’DAKİ BOŞNAKLARIN GERÇEĞİ
“İseljenik je onaj ko se dobrovoljno iseli iz neke države. Bošnjaci se iz Crne Gore nisu dobrovoljno iselili, Bošnjaci su iz Crne Gore protjerani.”
“Karadağ’daki Boşnaklar, Karadağ’dan gönüllü olarak göç etmediler, Karadağ’daki Boşnaklar, Karadağ’dan zorla sürgün edildiler.”
”Tarihsel açıdan bakıldığında Boşnaklar, sadece günümüz Bosna-Hersek sınırları içerisinde değil, Bosna Hersek sınırları dışında, özellikle Ortaçağ Bosna Devleti döneminde bugünkü Karadağ, Sancak Bölgesi sınırları içinde de Boşnak isimi ile anılmışlardır.”
“Bosna-Hersek’te, bugünkü Sancak Bölgesi (Yenipazar Sancağı) de dahil olmak üzere, günümüz Doğu Karadağ toprakları üzerindeki İşkodra Sancağının belirli yerlerinde ve az sayıda olsa da Eski Karadağ (Stara Crna Gora) ile günümüz Karadağ’ın batı sınırları içinde yer alan ve belli bölgelerde yaşayan Boşnaklar; İslâm dinini, kültürünü, yaşam şeklini, geleneklerini, toplumsal yaşam içinde davranış biçimlerini kabul ederek o topraklarda varlıklarını sürdürmüşlerdir.”
“Karadağ’da yaşayan Boşnaklar, 1878’den 1912 yılına kadar “Sırp” olarak, daha doğrusu “Müslüman dinine bağlı Karadağlılar” olarak tanımlandılar. Daha sonraları, millet olarak tanımlanmaları söz konusu olduğunda “Müslüman Milleti”, bazen “Milliyetsiz”, ara sıra da “Yugoslav” olarak isimlendirilmişlerdir.”
“Günümüzde ise Karadağ’da koşullar değiştiğinden kendilerini nasıl hissediyorlarsa o şekilde beyanda bulunmaları serbest bırakılmıştır. Büyük çoğunluk kendilerini “Boşnak” olarak addetmektedir. İçlerinden bazıları ise kendilerini Eski Yugoslavya döneminde oluşturulmuş bir bilinçle sadece “Müslüman” olarak addetmekte ki bu da Karadağ’daki Vlah-Romen kökenli Karadağlılar ile Slav kökenli Sırpların işine gelmektedir. Bu sayede kendini Boşnak okarak beyan edenlerin sayısı %10’un altına düşümüştür. Gerçekte ise %20 vivarındalar. Daha 100 yıl önce Karadağ’daki Boşnakların nüfusu o bölgedeki nüfusun yarısından fazlası idi, 150 yıllık sürgünler ve son 60 yıldaki az sayıda olan gönüllü göçler sonucu nüfus %20’nin, oynanan bazı politik, ekonomik oyun ve tuzaklar sonucu olarak ta %10’nun altına düşürülmüştür.”
“Asıl korku, Karadağ’dan sürgün edilen Boşnakların Türkiye’deki büyük nüfusudur. Karadağ Avrupa Birliğine girdikten sonra bu nüfusun yasal olarak Karadağ vatandaşlığını alma hakkı olacaktır. Bu durum da Karadağ’daki demografik yapıyı dolayısı ile siyasi yapısını da çok değiştirecektir.”
“Bunun önlenmesi için de Karadağ’da bazı kesimler, Türkiye’de bir kısım işadamlarına büyük çıkarlar sağlayarak dernekler kurdurmuş ve bu dernekler üzerinden, Türkiye’deki Karadağ’dan sürgün edilmiş Boşnakları, onlara 20 yılda yenilenmek zorunluluğu olan ve onları Karadağ kökenli olduklarını beyan ettiren bir kimlik vererek, onları kontrölleri altına almaya çalışıyorlar.”

YORUM YAP