Balkanların Stratejik Kalesi : Belgrad ... » Boşnak HaberBoşnak Haber

23 Haziran 2024 - 11:41

Balkanların Stratejik Kalesi : Belgrad …

Balkanların Stratejik Kalesi : Belgrad …
Son Güncelleme :

14 Şubat 2016 - 20:53

Belgrad, Sava ve Tuna Nehirlerinin birleştiği bölgede kurulmuştur.

M.S. 85 yılında Romalılar Belgrad’da ilk taştan kaleyi inşa etmişlerdir. Kalenin Romalılardan kalan kalıntıları hala mevcuttur. Bu kale, geçtiğimiz ikibin yıl boyunca, Belgrad’ın yöneticileri değiştikçe birçok kez yapılmış ve yıkılmıştır. Kale’nin son sahipleri Avusturyalılar ve Osmanlılar olmuştur. Belgrad Kalesinin İstanbul, Zindan, Leopald ve Saat Kapısı olmak üzere 4 kapısı vardır. Osmanlı Döneminde Belgrad’daki 250 cami, 9 medrese, 10 mektep, 17 tekye, 3 imaret, 14 han, 11 hamam, 3 saat kulesi, 38 sebil  ve 10 türbeden  günümüze 1 camii,, 2 türbe, 1 çeşme ve 1 konak kalmıştır (Osmanlı dönemi eserleri hakkındaki bilgiler “Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri”, Dr.Ekrem Hakkı Ayverdi kaynaklıdır). Kale içerisinde yer alan taş bir yazmada “Sırp Knezinin (Kral) Belgrad kalesinin teslimine teşekkür için İstanbul’a gelmesi” başlığı altında “1279 (1862)’de Duvel-i Muazzama’ya müracaatları sonunda sefaretlerin tavassutiyle Sırplar Mütercim Rüştü Paşa ile görüşüyorlar, 8 Şevval 1283’de Meclis-i Vükela mazbatası üzerine, Şevval 84 irade alınıp kale teslim olunuyor. Sırp Beyi muhafız paşaya 40.000 lira, askere birer maaş bedel-i teslim olarak ödüyor” ibaresi yeralmaktadır.

YORUM YAP