Kahraman ve Savaşçı Bir Sülale : Kasumovićler » Boşnak HaberBoşnak Haber

26 Eylül 2023 - 18:20

Kahraman ve Savaşçı Bir Sülale : Kasumovićler

Kahraman ve Savaşçı Bir Sülale : Kasumovićler
Son Güncelleme :

02 Haziran 2023 - 19:47

Tarihi kayıtlara göre Kasumović’ler, Broca ve Trešanica dereleri arasındaki Rama Nehri’nin her iki yakasında, Prozor’a on iki kilometre uzaklıktaki köylerinin adı olan Kopčić ‘ten geliyordu. Kopčić’in önderi Gazi Kasum Alaj Bey Kopčić’tir.

Kasumović soyadının kökeni, ilk taşıyıcının adından türetildiği bir soyadıdır. Bilinen ilk taşıyıcı 1526’da Mohac savaşında Macar kralını esir alan Gazi KASUM Alaj Bey Kopčić’tir.
( KASUM=KASIM=KASIMOĞLU=Kasumovič )

Ailenin üyeleri hakkında yapılan tüm araştırmalar ve eldeki kaynaklar sonucunda atalarının bugünkü Hırvatistan ve Macaristan’ın bazı bölümlerinin fethinden sonra, savaşçılıkları ve meziyetleri sayesinde, imparatorluğun yeni fethettiği bölgelerde beylik aldıkları tımar ve mülk sahibi olduklarıdır. Aile üyelerinin 16. 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluk ordusunun önemli mensupları olduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca bu soylu ailenin kendisini temsil eden bir armaya da sahip olması da ilginçtir.

1527’de Osmanlı Devleti Lika’yı aldı. Aile üyeleri daha sonra Perušić kasabası Lika’ya taşındılar. Lika’nın Avusturya tarafından işgal edimesi sonrasında Bosna’ya göç ettiler. Avusturya-Macaristan işgalinden sonra Türk ordusuyla birlikte Bosna’ya çekilen Kasumoviçler cesaretleriyle öne çıkmış, bu yüzden bazıları Kurt lakabını ya da soyadını almıştır. Bugün dünyada Kurt soyadını taşıyan binlerce insan vardır. Kasumoviçler Kurtların atalarıdır. 17. yüzyılın başlarında Mostar şehrine gelmişlerdir. Daha sonra Balkanlarda bazı yerlere, Türkiye’ye ve dünyaya yayılmışlardır.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, önce asker, feodal sınıfa yönetici, sonra ulema sınıfına ait oldular. Avusturya-Macaristan döneminde, karşılaştıkları ayrımcılık sonrası küçük toprak sahipleri tabakasına ve Müslüman dini aydınlar sınıfında varlıklarını sürdürdüler. Sırp Hırvat ve Sloven Krallığı’nın kurulmasıyla birlikte diğer Müslümanların kaderini paylaşıp ikincil bir konuma düştüler. Gelir ve mülklerinden mahrum kaldılar. Bazı mesleki beceriler kazanıp, ikinci dünya savaşı sonrasında Bosna-Hersek’te oluşmaya başlayan işçi sınıfının bir parçası oldular. Eğitimli ve bilgili olanlar ise toplumda söz sahibi olmaya devam ettiler.

Kaynak:
Porodica Kurt iz Mostara
Ahmet Kurt

Aile hakkında ilk kapsamlı yazılı kayıt, Bosnalı yazar ve politikacı Mehmed Bey Kapetanović Ljubušak’ın 1888 tarihli “Narodni Blago” adlı eserindedir. Daha sonra 1900’de Safvet-Beg Bašagić “Bosna-Hersek Tarihi İçin Kısa Bir Kılavuz” adlı eserinde ve 1906’da Alija Ćatić Ulusal Müze’nin Glasnik’inde bu aileden bahsetmektedir.

YORUM YAP