Gacallar Kimdir ? » Boşnak HaberBoşnak Haber

9 Ağustos 2022 - 10:01

Gacallar Kimdir ?

Gacallar Kimdir ?
Son Güncelleme :

26 Mart 2022 - 22:58

Gacal, Gagavuzlar ile yakın akraba oldukları iddia edilen Türki alt gruplardan birisidir. Gacallar Trakya yerlilerindedir. Türk ırkının uzunca bir zamandır Trakya’da yaşayan bir koludur. En sade anlamıyla ise Trakyalı Türklerdir. Türklerin Avrupa kıtası sınırlarında yaşayan yerli halkıdır. Gacallar için Avrupalı yerli Türkler ifadesi de kullanılabilir. Gacallar Trakya’nın tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar. (Türkiye Trakya’sı, Yunanistan Trakya’sı, Bulgaristan Trakya’sı).

Gacal, Bulgaristan-Deliorman bölgesinin Osmanlı öncesi Türk halkıdır. Kuzey’den gelmişlerdir ve Çitaklarla da yakındırlar. Hatta, Gagavuzlarla ilgileri de düşünülür. Osmanlılarla tanışıp karışınca İslâm’a geçmişlerdir. Asıl Gacallar bunlardır.

İkincisiyse; 93 Harbi’yle bu bölgeden Türkiye’ye göçüp de Trakya’da kalanların, burada meskûn buldukları yerli ve İslâm halktır. Onlara yerli anlamında Gacal diyenlerse, Deliorman göçmeni Gacal, Tatar ve Yörük (Aralarında Pomaklar da olabilecektir.) göçmenlerdir. Türk Trakya’sının bu ikinci Gacalları, gerçekte Yörük ve Tatar Türkleridir.

Trakya’da yaşayan bütün Gacalların konuştuğu dil Türkçedir.

Gacallar Trakya’nın tüm bölgelerinde yaşamaktadırlar. (Türkiye Trakya’sı, Yunanistan Trakya’sı, Bulgaristan Trakya’sı). Gacallar’ın, çoğunlukla Balkanlar’da yaşadığı ve özellikle Bulgaristan (Deliorman) ve Türkiye’de çoğunlukla Trakya bölgesinde yaşadıkları belirtilmektedir. Örneğin, bir sınır ilçesi olan Kofçaz (eski adı ile Keşirlik) halkı kendilerini Gacal olarak tanımlamaktadır. Türkiye Trakya’sında bulunan şehirlerimizin tümünde Gacal yaşamaktadır. (Tekirdağ, Kırklareli, Edirne). Nüfuslarının toplamda 14.000 civarında olduğu iddia edilmektedir.

Gacallar, kuzeydoğu Bulgaristan’da, Deliorman bölgesinin içlerinde yaşayan Müslüman Türk halkıdır. Başka kavimlerle pek karışmamış, daha çok Orta Asya Türk hatlarını (çıkık elmacık kemikleri, küçük gözler, yüzde seyrek sakallar) korumuşlardır. Rus bilgini Moşkov gibi kimi tarihçiler, Gacalların Peçenek Türklerinin soyundan geldiklerini ileri sürerler. Şkorpil gibi bilginlerse, İsperih (Asparuh) Han’ın yönetiminde ilk Tuna Bulgar Devletini kuran Türklerin torunları olduklarını sanırlar. Oysa, bize göre, onlar Osmanlı Türklerinin torunlarıdır.

Türklerin fiziksel tipi, özellikle kentlerde, pek belli olmaz. Ancak, Gacal denilen Deliorman Türkleriyle Kırcaali yöresi Türkleri, başka kavimlerle pek karışmış değildir.

Gacalların dillerinin, kuzeyli Gagavuzların dillerine, Osmanlı topraklarında konuşulan Türkçe’den daha fazla benzerliği, Gacalların kuzeyli bir kökenden, yani Karadenizin kuzeyinden gelen Peçeneklerin bir devamı olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca Anadolu’da hiçbir GACAL köyü bulunmaması bu ihtimali bir kat daha arttırmaktadır. Bunun dışında Osmanlıca’da hiç bulunmayan ”alat-alatlama / acele-acele etme” sözcüğü bizde hala tazeliğini korumaktadır.
Gacallara, GACAL ne demektir diye sorulduğunda; %90′ı, ”çok eski yerli, anlamına geliyor.” cevabını vermektedirler. Gacal’ın anlamı o değildir ama çok eski yerli oldukları kesindir. Çünkü hiçbir GACAL köyün kuruluş tarihinin bilinmemesi, Gacalların bu yörelerde Osmanlının Avrupa’ya ayak basmasından çok uzun yıllar önce, yerleşik olduklarının bir ifadesidir. Bazı araştırmacıların, Çingenelerin Gaco-Gacı kelimelerinin, GACAL kelimesi ile fonetik benzerliğinden hareketle, Gacalları bu etnik grupla ilişkilendirme yanlışlığına düştükleri görülmüştür.Bulgaristan’da, zaman zaman Türkleri aşağılamak için bu anlam verilerek kullanılmıştır. Ama Gacallarla Çingenelerin hiçbir etnik özelliği örtüşmemektedir. Dil, din, örf ve adetler ile fiziki, anatomik özelliklerinden hemen hemen hiçbiri çakışmamaktadır.
Özet olarak GACAL’lar Oğuzların 24 boyundan biri olan ve Karadeniz’in kuzeyinden buralara göç etmiş Peçeneklerin bir kolu ve devamıdır. Öz be öz, saf, su katılmamış bir Türk soyudur.

Kaynak:

https://www.trakyanet.com/rumeli/makale/284-trakya-halklari/istatistikler.html

https://www.facebook.com/172769346095347/posts/840144246024517/

 

YORUM YAP