Boşnakların Tarihinde Önemli 2 Hadise : Berane ve Kolaşin Olayı » Boşnak HaberBoşnak Haber

24 Şubat 2024 - 08:25

Boşnakların Tarihinde Önemli 2 Hadise : Berane ve Kolaşin Olayı

Boşnakların Tarihinde Önemli 2 Hadise : Berane ve Kolaşin Olayı
Son Güncelleme :

17 Nisan 2015 - 0:14

KARADAĞ’DAKİ MÜSLÜMANLAR VE HRİSTİYANLAR ARASINDAKİ ÇATIŞMALARDAN BERANE VE KOLAŞİN OLAYI

BERANE OLAYI

Karadağ sınır kentlerinde yaşayan Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında sık sık çatışmalar yaşanmıştır. Bunlardan biri Berane olayıdır. Berane, jeopolitik ve sosyal açıdan Karadağ-Osmanlı ilişkilerinde önemli bir yer tutmaktadır. Beraneli Hristiyanlar, Karadağ hükümeti tarafından silah ve cephane dağıtılarak şımartılmış  ve isyana teşvik edilmişlerdir. Üstelik topraklarının bir kısmı Karadağ sınırları dâhilinde bulunduğu için silah tedarik etmekte zorluk çekmemişlerdir. Karadağ hükümetinin, Berane‟deki Hristiyanları Karadağ‟a çağırarak Osmanlı hükümeti aleyhinde bir takım telkinlerde bulunup tâlim ve terbiyeden geçirdikleri de iddia edilmiştir.Öyle ki, Berane adeta Karadağ‟a bağlı bir yer hâline gelmiştir. Bölgedeki Hristiyan halk, davalarını Karadağ mahkemelerinde görmeye ve hatta vergilerini Karadağ‟a vermeye başlamışlardır.1886 yılında ise salgın hastalığı bahane eden Karadağlılar, Tahdid-i Hudud Komisyonu‟nunca Berane kazasından sayılan 5 köyü istila etmek istemişlerdir.Tahdid-i Hudud Komisyonu Berane‟den çekildikten sonra Karadağ hükümeti, Müslümanlarla Hristiyanları karşı karşıya getirmek için vakit geçirmeden harekete geçmiştir. Bu amaçla özellikle sınıra yakın yerlerde oturan Beraneli Hristiyanlara tekrar silah dağıtmaya başlamışlardır.

KOLAŞİN OLAYI

Hristiyan-Müslüman çatışmasının yaşandığı bir diğer yer, Kolaşin’dir. Söz konusu çatışma, bir hırsızlık olayı bahane edilerek 1905 yılı Haziran ayında meydana gelmiştir. Bu çatışmalarda 30–40 kadar Müslüman köyü yakılmış ve Müslümanların hayvanları Hıristiyan Karadağlılar tarafından gasp edilmiştir. Osmanlı Devleti hem Müslüman halkı yatıştırmak hem de çatışmaları önlemek için Ferik Şemsi Paşa‟yı görevlendirmiştir. Kolaşin‟e giderek duruma müdahale eden Ferik Şemsi Paşa yaptığı tahkikat sonucunda, yaşananların arkasında Karadağ hükümetinin olduğunu tespit etmiştir. Buna göre, Osmanlı Devleti tarafından Pariçe ve Estejor köyleri etrafında inşa edilen kulelere müfreze yerleştirme çalışmalarına tepki gösteren Hristiyan halk, Karadağ hükümetinin yardımıyla isyan etmiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti bir taraftan diplomatik girişimlerde bulunurken58 diğer taraftan da Şemsi Paşa aracılığıyla Müslümanlara saldıran Karadağlılarla mücadele etmiştir. Bu girişimlerin sonucunda Kolaşin’deki olaylar son bulmuştur

 

 

YORUM YAP